Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, tiền thân là Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; được cấp Giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ số 445 ký ngày 17/01/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

…….

Lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp

Lĩnh vực Biến đổi khí hậu

….

Dịch vụ Đánh giá Môi trường chiến lược

Dịch vụ Đánh giá Tác động Môi trường

Đào tạo, chuyển giao công nghệ

 

Nhân sự của IREN

Viện Tài nguyên và Môi trường có tổng số 20 cán bộ đang công tác, trong đó có cán bộ hoạt động chuyên môn gồm 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 12 thạc sĩ

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng

Viện trưởng

TS. Đinh Tiến Tài

Phụ trách Nhóm Tin học Môi trường (DEI)

ThS. Nguyễn Đình Huy

Phụ trách nhóm Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu (EMCC)

ThS. Nguyễn Quang Hưng

Phụ trách nhóm Công nghệ Môi trường (ET)

 

 
Hơn 70 

Đề tài – Dự án

Khoảng 200

Báo cáo ĐTM, ĐMC

Gần 150

Khóa tập huấn

Gần 200

Công trình khoa học