SGPII: Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tổ chức khóa tập huấn về quản lý tài chính và sử dụng Hệ thống Quản lý và Giám sát các gói tài trợ trong khuôn khổ chương trình SGP II tại Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình SGPII, hoạt động quản lý tài chính là một khía cạnh quan trọng đảm bảo sự thành công của Chương trình. Vì vậy, Trung tâm Đa dạng Sinh học ASEAN (ACB) tổ chức…

SGPII: Gói tài trợ siêu nhỏ của Đoàn Thanh niên xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Đánh giá, phân tích tiềm năng thế mạnh, nguồn lực du lịch của làng Đê Kjieng

Ngày 15 tháng 03 năm 2023 tại hội trường VQG Kon Ka Kinh, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra hội nghị Đánh giá, phân tích tiềm năng thế mạnh, nguồn lực du lịch của làng…