SGPII: Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tổ chức khóa tập huấn về quản lý tài chính và sử dụng Hệ thống Quản lý và Giám sát các gói tài trợ trong khuôn khổ chương trình SGP II tại Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

0 Comments

Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình SGPII, hoạt động quản lý tài chính là một khía cạnh quan trọng đảm bảo sự thành công của Chương trình. Vì vậy, Trung tâm Đa dạng Sinh học ASEAN (ACB) tổ chức khóa tập huấn về quản lý tài chính và định hướng sử dụng Hệ thống Quản lý và Giám sát các gói tài trợ (GraMMS – Grant Management and Monitoring System) cho các đối tác thực hiện Chương trình SGPII.

Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) được ACB chọn làm địa điểm diễn ra khóa tập huấn.

Khóa tập huấn được giảng dạy bởi các chuyên gia tài chính đến từ ACB, kéo dài trong ba ngày, 16-18/5/2023, tập trung vào các vấn đề về tài chính trong quá trình thực hiện Chương trình SGPII, các gói tài trợ nhỏ (SGs) và hệ thống GraMMS để quản lý và theo dõi các gói tài trợ.

Các học viên của khóa tập huấn là các đối tác thực hiện Chương trình SGPII, bao gồm các cơn vị Cung cấp Dịch vụ (SP): Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN), Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD), Trung tâm Nghiên cứu Địa Tin học – Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên (GIRC); Đơn vị Điều phối Dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường (PMU) và Đơn vị Cố vấn cho Chương trình SGP II (GITEC).

    

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.