SGPII: Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tổ chức khóa tập huấn về quản lý tài chính và sử dụng Hệ thống Quản lý và Giám sát các gói tài trợ trong khuôn khổ chương trình SGP II tại Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

0 Comments

Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình SGPII, hoạt động quản lý tài chính là một khía cạnh quan trọng đảm bảo sự thành công của Chương trình. Vì vậy, Trung tâm Đa dạng Sinh

CFR : HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN

0 Comments

Ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2023, tại hội trường khách sạn Indochine Huế, Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) và Công ty UNIQUE landuse (CHLB Đức) đã tổ chức Hội thảo “Phục

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.