Category TIN TỨC – SỰ KIỆN

Tổng hợp các tin tức, sự kiện của Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

SGPII: Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tổ chức khóa tập huấn về quản lý tài chính và sử dụng Hệ thống Quản lý và Giám sát các gói tài trợ trong khuôn khổ chương trình SGP II tại Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình SGPII, hoạt động quản lý tài chính là một khía cạnh quan trọng đảm bảo sự thành công của Chương trình. Vì vậy, Trung tâm Đa dạng Sinh học ASEAN (ACB) tổ chức…