Dự án CFR

Dự án “Thích ứng dựa vào hệ sinh thái vùng duyên hải Bắc Trung bộ Việt Nam: Phục hồi và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập mặn bị suy thoái” (viết tắt: Dự án CFR) được thực hiện bởi Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) và Công ty UNIQUE Land Use GmbH, dưới sự tài trợ của Bộ Môi trường, Bảo vệ Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân, CHLB Đức (BMUV).

Dự án CFR được thực hiện từ 2018 đến 2022 và được kéo dài đến năm 2024, với mục tiêu tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi của cư dân địa phương ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là các cơn bão, bằng cách phục hồi và cải thiện chức năng phòng hộ của rừng ở vùng cát và cửa sông. Tính đến hết năm 2022, Dự án CFR đã trồng được 450 ha vùng cát với hơn 500.000 cây bản địa và 50 ha rừng ngập mặn trên ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Trồng rừng bằng cây bản địa tại thôn Lương Mai, xã Phong Chương,
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trồng rừng ngập mặn trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai


Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.