Dự án CLIDEV

Dự án “Tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Myanmar và Việt Nam” (viết tắt: Dự án CLIDEV) được tài trợ của các tổ chức giáo dục đại học (HEI ICI) từ Bộ Ngoại giao Phần Lan, thời gian từ 2020 đến 2024, với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về biến đổi khí hậu nhằm đáp ứng các nhu cầu của xã hội thông qua tăng cường hệ thống giáo dục đại học liên quan đến biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nông-Lâm nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Các đơn vị thành viên dự án tham gia MOOC tại IREN