Dự án NPA

Dự án “Nghiên cứu tác động môi trường đất của bom mìn vật nổ và tăng cường năng lực sử dụng tài nguyên đất của người dân bị ảnh hưởng bởi bom mìn tại thôn Lương Mai, xã Phong Chương, huyện Phong điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” triển khai từ 10/2021-04/2022 do Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA-Na Uy) tài trợ, Viện Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành hỗ trợ đào tạo kỹ thuật lấy mẫu cho các cán bộ rà phá bom mìn; thực hiện điều tra kinh tế- xã hội, phân tích mẫu đất (thông số hóa lý cơ bản, kim loại nặng). Từ đó, Dự án đã đánh giá tổng quan các tác động ban đầu của bom mìn đến chất lượng môi trường đất và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu (giải pháp về cây trồng và cải tạo đất).

Các hoạt động thực địa trong dự án được cán bộ của IREN hướng dẫn kĩ thuật


 

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.