Trồng RNM Đầm Ô Loan

Lập “Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Trồng rừng ngập mặn khu vực đầm Ô Loan, huyện Tuy An” (năm 2021) và “Thiết kế trồng rừng ngập mặn khu vực đầm Ô Loan, huyện Tuy An” (năm 2022) thuộc Dự án Trồng rừng ngập mặn khu vực đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Mục tiêu của Dự án là góp phần khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn trong khu vực, tạo cảnh quan, cải thiện môi trường, hạn chế sự tác động tiêu cực do nước biển dâng, tạo sinh kế cho người dân phát triển kinh tế theo hướng quản lý bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn bền vững ven biển ứng phó biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh đầm Ô Loan