Dự án

Dự án “Thích ứng dựa vào hệ sinh thái vùng duyên hải Bắc Trung bộ Việt Nam: Phục hồi và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập mặn bị suy thoái” (viết tắt: Dự án CFR)

Dự án“Thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo thu nhập bền vững dựa vào hệ sinh thái tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” (viết tắt: Dự án SODI – Phong Chương)

….

Dự án “Tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Myanmar và Việt Nam” (viết tắt: Dự án CLIDEV)

Dự án “Nghiên cứu tác động môi trường đất của bom mìn vật nổ và tăng cường năng lực sử dụng tài nguyên đất của người dân bị ảnh hưởng bởi bom mìn tại thôn Lương Mai, xã Phong Chương, huyện Phong điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”

….

Dự án “Khảo sát tiền chiến dịch về nhu cầu tiêu thụ và mức độ nhận thức về pháp luật liên quan đến động vật hoang dã tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Đề tài  cấp tỉnh “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

….

Nhiệm vụ cấp Tỉnh “Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Trồng rừng ngập mặn khu vực đầm Ô Loan, huyện Tuy An”

Dự án TfA

Nhiệm vụ cấp Tỉnh “Thiết kế trồng rừng ngập mặn đầm Ô Loan”


Hợp tác cùng phát triển

Hãy liên hệ với chúng tôi để giải quyết vấn đề của bạn! 

Liên hệ
 

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.