Nhân sự 

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng 

Viện trưởng 

 
 
 

TS. Đinh Tiến Tài 

Phụ trách Nhóm Tin học Môi trường (DEI)

 
 
 
…..

ThS. Nguyễn Đình Huy 

Phụ trách Nhóm Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu 

 
 
…..

ThS. Nguyễn Quang Hưng 

Phụ trách Nhóm Công nghệ Môi trường

 
 
 
 

About our services

Cras semper auctor neque vitae tempus quam pellentesque

 
2.400

Happy Clients

 
1.450

Products

 
3.600

Ratings

our newsletter

Enter your email address to be updated with fresh news

Receive emails updates and hot offers


 

 

Nhân sự 

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng 

Viện trưởng 

 
 
 

TS. Đinh Tiến Tài 

Phụ trách Nhóm Tin học Môi trường (DEI)

 
 
 
…..

ThS. Nguyễn Đình Huy 

Phụ trách Nhóm Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu 

 
 
…..

ThS. Nguyễn Quang Hưng 

Phụ trách Nhóm Công nghệ Môi trường

 
 
 
 

About our services

Cras semper auctor neque vitae tempus quam pellentesque

 
2.400

Happy Clients

 
1.450

Products

 
3.600

Ratings

our newsletter

Enter your email address to be updated with fresh news

Receive emails updates and hot offers