Hoạt động điều tra ĐVHD

Hoạt động “Khảo sát tiền chiến dịch về nhu cầu tiêu thụ và mức độ nhận thức về pháp luật liên quan đến động vật hoang dã tại tỉnh Thừa Thiên Huế”được Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong năm 2022, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thực thi pháp luật và thay đổi hành vi tiêu thụ ĐVHD nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn ngừa dịch bệnh tại các tỉnh thành mục tiêu” do Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) tài trợ.

Các hoạt động điều tra được cán bộ IREN thực hiện


Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.