Liên hệ

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn chào đón sự quan tâm của bạn!

 
Địa chỉ

07 Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 
Email

iren@hueuni.edu.vn

 
Số điện thoại

+84 234 3 820 438
+84 979 508 906

Hãy liên lạc với chúng tôi khi bạn cần 

Giới hạn của chúng tôi nằm ở trí tưởng tượng của bạn!

 


Liên hệ
 

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.