Liên hệ

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn chào đón sự quan tâm của bạn!

 
Địa chỉ

07 Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 
Email

iren@hueuni.edu.vn

 
Số điện thoại

+84 234 3 820 438
+84 979 508 906

Hãy liên lạc với chúng tôi khi bạn cần 

Giới hạn của chúng tôi nằm ở trí tưởng tượng của bạn!

 


Liên hệ