Nhân sự

Nhân sự của chúng tôi

Viện Tài nguyên và Môi trường có tổng số 20 cán bộ đang công tác, trong đó có cán bộ hoạt động chuyên môn gồm 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 12 thạc sĩ

ThS. Nguyễn Đình Huy

Q.Viện trưởng

TS. Đinh Tiến Tài

Phụ trách Nhóm Tin học Môi trường (DEI)

ThS. Lê Quang Cảnh

Phụ trách Nhóm Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu (EMCC)

ThS. Nguyễn Quang Hưng

Phụ trách Nhóm Công nghệ Môi trường (ET)

 
ThS. Trần Hiếu Quang

Nhóm Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu

[img]
ThS. Trần Đặng Bảo Thuyên

Nhóm Công nghệ Môi trường

ThS. Nguyễn Đăng Hải

Nhóm Công nghệ Môi trường

ThS. Trần Thị Tú

Nhóm Công nghệ Môi trường

ThS. Trần Quang Lộc

Nhóm Công nghệ Môi trường

 

ThS. Đinh Thanh Kiên

Nhóm Công nghệ Môi trường

ThS. Trần Khương Duy

Nhóm Tin học Môi trường

 

 

...

..

 

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.