SGPII : Gói tài trợ siêu nhỏ “Hỗ trợ phát triển mô hình nuôi heo đen bản địa đặc sản cho các hộ gia đình tại làng Đê Bơ Tứk để nâng cao sinh kế” tổ chức tập huấn

Ngày 15 tháng 03 năm 2023 tại Nhà cộng đồng làng Đê Bơ Tứk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra hoạt động tập huấn Chăn nuôi heo đen bản địa.   Đây là một…