Videos

Tôi chọn Việt Nam: TS. Till Pistorius vì màu xanh Việt Nam | VTV8

TS. Till Pistorius là một chuyên gia quốc tế nổi tiếng về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. TS. Till đã cùng hợp tác với Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) trong nhiều dự án liên quan đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

 

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường phát biểu trong Phim tài liệu NỢ RỪNG | VTV8

 

Thông điệp từ một dự án xanh | VTV8 

Những mục tiêu, hoạt động, kết quả của Dự án CFR