Videos

Tôi chọn Việt Nam: TS. Till Pistorius vì màu xanh Việt Nam | VTV8

TS. Till Pistorius là một chuyên gia quốc tế nổi tiếng về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. TS. Till đã cùng hợp tác với Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) trong nhiều dự án liên quan đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

 

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường phát biểu trong Phim tài liệu NỢ RỪNG | VTV8

 

Thông điệp từ một dự án xanh | VTV8 

Những mục tiêu, hoạt động, kết quả của Dự án CFR 

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.