Một số đề tài, dự án Viện đã thực hiện trong thời gian qua

de tai cap nn
1. Đề tài cấp Nhà nước (2013 - 2015): Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng. Mã số BĐKH - 18.
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Văn Thăng.
- Được triển khai từ 1/2013 đến 12/2015 trên 14 tỉnh, thành miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.
- Được nghiệm thu cấp Nhà nước ngày 28 /12/2015. Kết quả: Xếp loại Khá (82,86 điểm).
(Các mức đánh giá: Xuất sắc: 90 đến 100 điểm, Khá: 75 dưới 90 điểm, Trung bình: 60 dưới 75 điểm, Không đạt: dưới 60 điểm)
- Xem chi tiết tại đây.
2. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (2004-2005): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiển nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam. Mã số: KC.08.30.
3. Đề tài nhánh cấp Nhà nước (2002): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề môi trường ở các làng nghề Việt Nam.
4. Đề tài nhánh cấp Nhà nước (2001-2003): Nghiên cứu hiện trạng và sự biến động của điều kiện tự nhiên Vườn Quốc gia Bạch Mã.


de tai cap bo

1. Đề tài cấp Bộ (2011 - 2013): Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung. Mã số  B2011-DHH-01.
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Văn Thăng
- Được triển khai thí điểm tại 3 tỉnh Nghệ An, Quảng Nam và Phú Yên.
- Thời gian nghiên cứu: 
24 tháng (từ tháng 06 năm 2011 đến tháng 06 năm 2013).
- Xem chi tiết tại đây.
2. Đề tài cấp Bộ (2010 – 2011): Đánh giá hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Huế do hoạt động giao thông đường bộ đến năm 2020. Mã số: B2010-DHH05.
3. Đề tài cấp Bộ (2009 - 2011): Nghiên cứu đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến, thành phố Huế. Mã số: B2010-DHH09-06.
4. Dự án cấp Bộ (2005): Du lịch và Môi trường.
5. Nhiệm vụ Nhà nước về BVMT cấp Bộ (2001-2002): Xây dựng mạng lưới truyền thông về bảo vệ môi trường tại Đại học Huế.
6. Đề tài cấp Bộ (1999 - 2000): Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ đến năm 2010.de tai cap tinh
1. Đề tài cấp Tỉnh (2011 - 2013): Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế". Mã số TTH.2011-KX.12 (2011 - 2013).
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Văn Thăng
- Thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2011 đến 2013 với mục đích xây dựng được các mô hình sản xuất giúp người nông dân có thể thích ứng với BĐKH.
- Xem chi tiết tại đây.
2. Đề tài cấp Tỉnh (2007 - 2008): Quy hoạch lại sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp ở vùng đất cát nội đồng Phong Điền-Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Đề tài cấp Tỉnh (2007 - 2008): Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại các khu đô thị, khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

4. Đề tài cấp Tỉnh (2004 - 2005): Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.


hop tac quoc te
1. 
Dự án hợp tác với Công ty UNIQUE forestry and land use do Bộ  Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân CHLB Đức (BMU) tài trợ (2018 - 2022): Thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ Việt Nam: Phục hồi và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập mặn bị suy thoái. Dự án CFR.
2. Dự án hợp tác với Công ty UNIQUE forestry and land use do Bộ  Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân CHLB Đức (BMU) tài trợ (2016 - 2018): Phát triển các Mô hình kinh doanh rừng nhằm nhận diện tác nhân phá rừng.
3. Dự án hợp tác với ĐSQ Phần Lan (2009 - 2011): Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế". tài trợ. Mã số: FLC 09-04 và 10-04.
4. Dự án hợp tác với Tập đoàn Unilever (2010): Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Kim Đôi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Đề tài hợp tác với JIBIC-Nhật Bản (2002): Đánh giá tác động môi trường tự nhiên thuộc Dự án hồ thủy lợi Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế.


de tai cap dhh
1. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2014 – 2015): Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ dinh dưỡng trong nước thải chế biến thủy sản.
2. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2011 – 2012): Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu ở vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và khả năng thích ứng của người dân địa phương. Mã số: DHH2011-09-01.
3. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2011 - 2012): Nghiên cứu thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước sông, hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế.
4. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2010 - 2011): Nghiên cứu xử lý nước thải làng bún Ô Sa– xã Quảng Vinh – huyện Quảng Điền – tỉnh TT Huể bằng công nghệ lọc ngược kỵ khí qua lớp vật liệu giá thể kết hợp tầng cặn lơ lửng trong một công trình (mô hình hệ sinh học kỵ khí hybrid).
5. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2010): Đánh giá biến động chất lượng nước máy trên tuyến ống Điện Biên Phủ - Thành phố Huế.
6. Đề tài cấp cơ sở (2009): Nghiên cứu xác định điểm quan trắc bụi và tiếng ồn trên một số trục đường giao thông chính ở thành phố Huế.
7. Đề tài cấp cơ sở (2009): Tìm hiểu mức độ ô nhiễm môi trường nước sông Như Ý ở thành phố Huế và đề xuất biện pháp giảm thiểu.de tai cap vien
1. Đề tài cấp cơ sở Viện (2012). Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở hai xã Quảng Thành và Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

de tai khac
1. Đề tài thuộc Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ do Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam tài trợ (2014 - 2015): Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo chất lượng môi trường hồ Tịnh Tâm trong Kinh Thành Huế. 
2. Đề tài NCCB (B96-06-CB-10): Đánh giá tổng hợp điều kiện sinh thái lãnh thổ trung du Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm cơ sở cho định hướng quy hoạch phát triển nông-lâm nghiệp.
3. Đề tài hợp tác với Dự án Phát triển Đô thị Huế (1998): Đánh giá tác động môi trường: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt tại xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Đề tài hợp tác với Dự án Phát triển Đô thị Huế (1998): Đánh giá tác động môi trường: Đóng cửa bãi rác Thủy Bằng của thành phố Huế.
5. Đề tài NCCB (Mã số:74-09-02)(2002-2003): Nghiên cứu biện pháp cải tạo và sử dụng bền vững đất cát ven biển và nội đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (2003-2011): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Hôm nay439
Tháng hiện tại24,318
Tổng lượt truy cập3,464,345

Giới thiệu

     Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Đại học Huế, được đổi tên từ Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, tiền thân là Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây