STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
1 02/ĐHH-TCCB 03/01/2017 03/01/2017 v/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, kế hoạch và những vướng mắc kiến nghị
2 36/CT-UBND 28/12/2016 04/01/2017 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
3 37/CT-UBND 28/12/2016 04/01/2017 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2017.
4 1684/KH-ĐHH 29/12/2016 04/01/2017 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản tại Đại học Huế năm 2017.
5 1800/QĐ-ĐHH 29/12/2016 04/01/2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế.
6 4743/STNMT-TN 29/12/2016 04/01/2017 Đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
7 04/GM-BĐKH 03/01/2017 04/01/2017 Hội thảo tập huấn công cụ đánh giá tính tổn thương do BĐKH
8 1801/QĐ-ĐHH 29/12/2016 05/01/2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế.
9 6196/QĐ-BGDĐT 28/12/2016 05/01/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ GD&ĐT.
10 6186/CT-BGDĐT 28/12/2016 05/01/2017 Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.
11 8118/UBND-XD 27/12/2016 05/01/2017 thực hiện các nội dung liên quan để sớm hình thành hệ thống chiếu sáng đô thị tại các công trình lớn, cao tầng trên địa bàn thành phố Huế.
12 1647/ĐHH-KHTC 28/12/2016 05/01/2017 V/v hướng dẫn quyết toán năm 2016 và chuyển số dư ngân sách sang năm 2017.
13 09/KH-ĐHH 04/01/2017 08/02/2018 Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017 - 2018.
14 6383/BGDĐT-VP 29/12/2016 08/01/2017 Về việc giới thiệu chữ ký Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế trường học.
15 02/BGDĐT-CSVCTBTH 02/01/2017 08/01/2017 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các dịp lễ tết.
16 1799/QĐ-ĐHH 29/12/2016 08/01/2016 Quyết định ban hành Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Huế.
17 05/QĐ-ĐHH 04/01/2016 08/01/2017 Quyết định ban hành Quy định về bồi hoàn chi phí đào tạo đối với viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài.
18 27/2016/TT-BGDĐT 29/12/2016 08/01/2017 Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
19 22/ĐHH-TCCB 08/01/2017 08/01/2017 V/v chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016 (đợt 2) đối với viên chức.
20 95/TB-CAT-PC64 08/01/2017 08/01/2017 Thông báo tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.
21 27/QĐ-DHH 10/01/2017 11/01/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế.
22 43/ĐHH-KHTC 12/01/2017 12/01/2017 Về việc nộp báo cáo thông kê năm học 2016 - 2017.
23 46/ĐHH-TCCB 12/01/2017 15/01/2017 Về việc báo cáo công tác tổ chức cán bộ.
24 67/BGDĐT-PC 08/01/2017 16/01/2017 Về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục.
25 6239/QĐ-BGDĐT 29/12/2017 15/01/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành Giáo dục.
26 158/QĐ-BGDĐT 12/01/2017 15/01/2017 Quyết định về việc công tác cán bộ của Đại học Huế (PGS.TS Nguyễn Văn Toàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế).
27 159/QĐ-BGDĐT 12/01/2017 15/01/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế (PGS.TS Nguyễn Quang Linh giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế).
28 14/ĐHNT-HTQT 10/01/2017 18/01/2017 V/v thư mời tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học.
29 59/ĐHH-TCCB 11/01/2017 19/01/2017 Về việc triển khai Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016 -2017.
30 246_UBND-KNNC 15/01/2017 11/01/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
31 150/BGDĐT-VP 15/01/2017 23/01/2017 V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
32 33/TB-BGDĐT 17/01/2017 23/01/2017 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.
33 6181/QĐ-BGDĐT 27/12/2017 23/01/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
34 73/QĐ-ĐHH 22/01/2017 23/01/2017 Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (PGS.TS Nguyễn Quang Linh thay thế PGS.TS Nguyễn Văn Toàn).
35 01/HH-HTQT 16/01/2017 23/01/2017 V/v mời tham dự Hội thảo "Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và ứng dụng tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam" từ 24-25/02/2017.
36 75/ĐHH-VP 22/01/2017 24/01/2017 V/v giới thiệu chữ ký Giám đốc Đại học Huế - PGS.TS Nguyễn Quang Linh
37 100/BGDĐT- GDQP 12/01/2017 24/01/2017 V/v hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017.
38 451/UBND-DL 22/01/2017 05/02/2017 V/v: thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo tổng hợp về KH&CN
39 50/SKHCN-QLKH 12/01/2017 08/02/2018 V/v: đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018
40 83/ĐHH-VP 05/02/2017 06/02/2017 V/v bổ sung đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế.
41 86/TB-ĐHH 06/02/2017 06/02/2017 V/v: Thông báo thăm dò dự luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017.
42 02/CT-TTg 05/01/2017 08/02/2017 V/v: Chỉ thị về việc đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế.
43 126/DHQG-VP 19/01/2017 08/02/2017 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
44 299/BGDĐT-VP 02/02/2017 08/02/2017 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
45 116/KK-LN 16/01/2017 08/02/2017 V/v: Nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2017.
46 215/KH-LN 05/02/2017 08/02/2017 Kế hoạch phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 20
47 90/QĐ-ĐHH 08/02/2017 08/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà Giáo Ưu tú" Cơ quan Đại học Huế năm 2017 và Tổ Thư ký.
48 108/ĐHH-TCCB 12/02/2017 12/02/2017 V/v xây dựng đề án thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam.
49 109/KH-ĐHH 12/02/2017 12/02/2017 Kế hoạch về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016.
50 2276/QDD-TTg 23/11/2017 13/02/2017 Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (PGS.TS Trần Đăng Hòa - Trường ĐHNL, PGS.TS Lê Văn Thăng - Viên TN&MT).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây