STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
1 808/QĐ-ĐHH 02/08/2017 03/08/2017 Quyết định về việc tái cấu trúc Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ - Đại học Huế và Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế thành Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế.
2 804/QĐ-ĐHH 02/08/2017 03/08/2017 Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Xét duyệt lương Đại học Huế. ông Bùi Văn Lợi thay cho ông Nguyễn Văn Hòa
3 21/QĐ-HĐTSĐHCĐ 31/07/2017 31/07/2017 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017
4 923/ĐHH-TCCB 28/07/2017 31/07/2017 V/v tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017.
5 786/QĐ-ĐHH 27/07/2017 31/07/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế năm 2017 - 2018 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức.
6 777/QĐ-ĐHH 25/07/2017 26/07/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Tổ giúp việc Hội đồng.
7 909/ĐHH-TCCB 26/07/2017 26/07/2017 V/v tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
8 766/QĐ-ĐHH 24/07/2017 24/07/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban Phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2017, 2018.
9 765/QĐ-ĐHH 24/07/2017 24/07/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp Đại học Huế năm 2017 - 2018.
10 896/ĐHH-KHCNMT 24/07/2017 24/07/2017 V/v báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016, 2017.
11 895/ĐHH-KHCNMT 24/07/2017 24/07/2017 V/v tham gia giải thưởng Giải thưởng/Học bổng L'OREAL - UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2017.
12 894/ĐHH-VP 21/07/2017 24/07/2017 V/v báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017.
13 5103/UBND-TH 18/07/2017 24/07/2017 V/v tham dự các phiên họp, cuộc họp do UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức.
14 886/ĐHH-KHCNMT 20/07/2017 20/07/2017 V/v cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế.
15 885/ĐHH-TTPC 19/07/2017 20/07/2017 (khẩn): V/v báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra.
16 2329/QĐ-BGDĐT 11/07/2017 19/07/2017 Quyết định Ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.
17 871/TB-ĐHH 14/07/2017 17/07/2017 Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc của Đại học Huế. từ 16/7-22/7/2017
18 17/2017/TT-BGDĐT 13/07/2017 17/07/2017 Thông tư Sửa đổi cụm từ " Vụ Hợp tác quốc tế" và " Cục Đào tạo với nước ngoài " thành " Cục Hợp tác quốc tế"; cụm từ " Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" thành " Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
19 845/ĐHH-TCCB 11/07/2017 11/07/2017 (gấp): V/v cử cán bộ tham dự lớp tập huấn tuyên truyền biển, đảo.
20 843/ĐHH-TCCB 10/07/2017 11/07/2017 V/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
21 699/QĐ-ĐHH 07/07/2017 10/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế (ông Lê Văn Minh).
22 698/QĐ-ĐHH 07/07/2017 10/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế (ông Hoàng Minh Ngọc).
23 697/QĐ-ĐHH 07/07/2017 10/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế (ông Đỗ Văn Phòng).
24 694/QĐ-ĐHH 07/07/2017 10/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế (Bà Hồ Thị Phương Dung).
25 693/QĐ-ĐHH 07/07/2017 10/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế (ông Lê Văn Bình).
26 18/QĐ-HĐTSĐHCĐ 07/07/2017 07/07/2017 Quyết định về việc công bố điểm thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2017.
27 686/QĐ-ĐHH 06/07/2017 07/07/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
28 828/ĐHH-TCCB 05/07/2017 07/07/2017 V/v chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017 (đợt 1) đối với viên chức.
29 827/ĐHH-KHCNMT 05/07/2017 06/07/2017 V/v xét công nhận đặt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.
30 824/ĐHH-HTQT 04/07/2017 04/07/2017 V/v cung cấp dữ liệu các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế.
31 2186/QĐ-BGDĐT 26/06/2017 04/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 (TS Trương Quý Tùng).
32 107/TB-BTCHT 03/07/2017 08/08/2017 Đề nghị đôn đốc nộp hồ sơ tham gia Hội thi sang tạo kỹ thuật lần thứ VIII năm 2017
33 677/QĐ-ĐHH 03/07/2017 30/06/2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế.
34 618/QĐ-ĐHH 29/06/2017 14/06/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Huế.
35 669/QĐ-ĐHH 28/06/2017 28/06/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác lấy thư giới thiệu Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
36 793/ĐHH-KHTC 28/06/2017 26/06/2017 V/v thay đổi mức lương cơ sở và mức đóng BHXH.
37 159/BVMT 27/06/2017 14/06/2017 V/v trả hồ sơ đề nghị phê duyệt Báo cáo ĐTM dự án “Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế”.
38 2660/BGDĐT-TCCB 26/06/2017 07/06/2017 V/v Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia năm 2017.
39 379/BVYD-HTQT 23/06/2017 21/06/2017 Mời tư vấn xây dựng bể xử lý nước thải Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
40 783/ĐHH-TCCB 22/06/2017 23/06/2017 V/v tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
41 133/TTDB-VP 12/06/2017 23/06/2017 Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Nâng cao năng suất, hiệu quả đổi mới và sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam".
42 2586/BGDĐT-VP 16/06/2017 21/06/2017 Xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà của cán bộ lãnh đạo.
43 16/QĐ-HĐTSĐHCĐ 20/06/2017 20/06/2017 Quyết định về việc thành lập các Ban Tuyển sinh và các Tiểu ban giúp việc Ban Tuyển sinh các môn năng khiếu của Hội đồng Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.
(Ngô Thị Mỹ Hạnh)
44 774/ĐHH-VP 20/06/2017 20/06/2017 V/v đề nghị báo cáo giao ban công tác quý III năm 2017.
45 639/QĐ-ĐHH 19/06/2017 19/06/2017 Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn và giới thiệu việc làm Đại học Huế thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Đại học Huế thuộc Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế.
46 768/ĐHH-KHCNMT 19/06/2017 19/06/2017 V/v Thông báo kết quả xét khen thưởng và tuyển chọn công trình dự thi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 tại Đại học Huế.
47 765/KH-ĐHH 19/06/2017 19/06/2017 Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Đại học Huế giai đoạn 2017 - 2020
48 766/ĐHH-HĐGDQPAN 19/06/2017 19/06/2017 V/v thông báo đối tượng 3 trong toàn Đại học Huế tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2017.
49 764/ĐHH-HĐGDQPAN 19/06/2017 19/06/2017 V/v thông báo đối tượng 4 trong toàn Đại học Huế tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2017.
50 633/QĐ-ĐHH 16/06/2017 16/06/2017 Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây