STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
1 221/TB-ĐHH 06/03/2017 06/03/2017 Thông báo bổ sung thăm dò dự luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017.
2 204/ĐHH-KHTC 28/02/2017 06/03/2017 V/v thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
3 207/TNMT-MT 02/03/2017 06/03/2017 Báo cáo ĐTM dự án ‘Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam Sông Hương, tp Huế
4 636/BGĐT- KHTC 21/02/2017 03/03/2017 V/v triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán năm 2015 của Bộ GD&ĐT.
5 168/QĐ-ĐHH 28/02/2017 01/03/2017 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho 10 tập thể và 29 cá nhân các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Trần Đặng Bảo Thuyên
6 197/TB-ĐHH 27/02/2017 01/03/2017 Thông báo thăm dò dự luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017.
7 206/KH-ĐHH 28/02/2017 01/03/2017 Kế hoạch thành lập Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên Đại học Huế.
8 175/BGDĐT-VP 27/02/2017 28/02/2017 V/v giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ GD&ĐT (ông Nguyễn Đăng Hợp).
9 135/BHXH-QLT 22/02/2017 28/02/2017 V/v đề nghị phối hợp trong công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
10 30/KH-UBND 21/02/2017 28/02/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
11 33/KH-UBND 22/02/2017 28/02/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017.
12 181/ĐHH-HTQT 24/02/2017 24/02/2017 V/v học bổng Chỉnh phủ Úc 2017.
13 190/ĐHH-HTQT 24/02/2017 24/02/2017 V/v giới thiệu thông tin học bổng Endeavour 2017.
14 622/BGDĐT-VP 22/02/2017 24/02/2017 V/v giới thiệu chữ ký Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS Nguyễn Viết Lộc.
15 30/TB-CĐVH 08/02/2017 24/02/2017 V/v Thông báo mời viết bài và tham gia Hội thảo khoa học Giáo dục và Công nghệ.
16 630/BGDĐT-KHCNMT 21/02/2017 23/02/2017 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kế cơ sở về KH&CN.
17 31/KH-UBND 21/02/2017 23/02/2017 V/v Kế hoạch đón đoàn cấp cao Nhật Bản thăm tỉnh Thừa Thiên Huế.
18 09/KH-BCĐNQ 15/02/2017 22/02/2017 V/v Kế hoạch công tác nhân quyền năm 2017.
19 444/QĐ-BGDDT 21/02/2017 21/02/2017 V/V Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
20 164/ĐHH-KHCNMT 21/02/2017 21/02/2017 V/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Tỉnh năm 2018 tỉnh Hà Tĩnh.
21 166/ĐHH-KHCNMT 21/02/2017 21/02/2017 V/v Đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục (ASPIRE 2017).
22 163/ĐHH-KHCN 21/02/2017 21/02/2017 V/v đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
23 162/ĐHH-KHCNMT 21/02/2017 21/02/2017 . V/v tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2017.
24 122/SKHCN-VP 09/02/2017 20/02/2017 V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ".
25 144/ĐHH-TCCB 17/02/2017 20/02/2017 V/v chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm học 2016 - 2017.
26 142/ĐHH-VP 17/02/2017 17/02/2017 Về việc chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế.
27 130/ĐHH-KHTC 16/02/2017 16/02/2017 Báo cáo biên chế quỹ tiền lương năm 2016
28 134/ĐHH-TCCB 16/02/2017 16/02/2017 V/v góp ý dự thảo Quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.
29 76/TB-SKHCN 08/02/2017 16/02/2017 Thông báo đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Quảng Nam.
30 2276/QDD-TTg 24/11/2017 14/02/2017 Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (PGS.TS Trần Đăng Hòa - Trường ĐHNL, PGS.TS Lê Văn Thăng - Viên TN&MT).
31 109/KH-ĐHH 13/02/2017 13/02/2017 Kế hoạch về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016.
32 108/ĐHH-TCCB 13/02/2017 13/02/2017 V/v xây dựng đề án thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam.
33 90/QĐ-ĐHH 09/02/2017 09/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà Giáo Ưu tú" Cơ quan Đại học Huế năm 2017 và Tổ Thư ký.
34 215/KH-LN 06/02/2017 09/02/2017 Kế hoạch phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 20
35 116/KK-LN 17/01/2017 09/02/2017 V/v: Nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2017.
36 299/BGDĐT-VP 03/02/2017 09/02/2017 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
37 126/DHQG-VP 20/01/2017 09/02/2017 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
38 02/CT-TTg 06/01/2017 09/02/2017 V/v: Chỉ thị về việc đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế.
39 86/TB-ĐHH 07/02/2017 07/02/2017 V/v: Thông báo thăm dò dự luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017.
40 83/ĐHH-VP 06/02/2017 07/02/2017 V/v bổ sung đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế.
41 50/SKHCN-QLKH 13/01/2017 24/05/2017 V/v: đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018
42 451/UBND-DL 23/01/2017 06/02/2017 V/v: thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo tổng hợp về KH&CN
43 100/BGDĐT- GDQP 13/01/2017 25/01/2017 V/v hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017.
44 75/ĐHH-VP 23/01/2017 25/01/2017 V/v giới thiệu chữ ký Giám đốc Đại học Huế - PGS.TS Nguyễn Quang Linh
45 01/HH-HTQT 17/01/2017 24/01/2017 V/v mời tham dự Hội thảo "Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và ứng dụng tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam" từ 24-25/02/2017.
46 73/QĐ-ĐHH 23/01/2017 24/01/2017 Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (PGS.TS Nguyễn Quang Linh thay thế PGS.TS Nguyễn Văn Toàn).
47 6181/QĐ-BGDĐT 28/12/2017 24/01/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
48 33/TB-BGDĐT 18/01/2017 24/01/2017 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.
49 150/BGDĐT-VP 16/01/2017 24/01/2017 V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
50 246_UBND-KNNC 16/01/2017 12/01/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Giới thiệu

     Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Đại học Huế, được đổi tên từ Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, tiền thân là Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng...

Thống kê truy cập
Đang truy cập41
Máy chủ tìm kiếm3
Khách viếng thăm38
Hôm nay3,228
Tháng hiện tại77,214
Tổng lượt truy cập724,754
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây