STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
1 783/ĐHH-TCCB 21/06/2017 22/06/2017 V/v tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2 133/TTDB-VP 11/06/2017 22/06/2017 Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Nâng cao năng suất, hiệu quả đổi mới và sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam".
3 2586/BGDĐT-VP 15/06/2017 20/06/2017 Xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà của cán bộ lãnh đạo.
4 16/QĐ-HĐTSĐHCĐ 19/06/2017 19/06/2017 Quyết định về việc thành lập các Ban Tuyển sinh và các Tiểu ban giúp việc Ban Tuyển sinh các môn năng khiếu của Hội đồng Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.
(Ngô Thị Mỹ Hạnh)
5 774/ĐHH-VP 19/06/2017 19/06/2017 V/v đề nghị báo cáo giao ban công tác quý III năm 2017.
6 639/QĐ-ĐHH 18/06/2017 18/06/2017 Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn và giới thiệu việc làm Đại học Huế thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Đại học Huế thuộc Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế.
7 768/ĐHH-KHCNMT 18/06/2017 18/06/2017 V/v Thông báo kết quả xét khen thưởng và tuyển chọn công trình dự thi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 tại Đại học Huế.
8 765/KH-ĐHH 18/06/2017 18/06/2017 Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Đại học Huế giai đoạn 2017 - 2020
9 766/ĐHH-HĐGDQPAN 18/06/2017 18/06/2017 V/v thông báo đối tượng 3 trong toàn Đại học Huế tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2017.
10 764/ĐHH-HĐGDQPAN 18/06/2017 18/06/2017 V/v thông báo đối tượng 4 trong toàn Đại học Huế tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2017.
11 633/QĐ-ĐHH 15/06/2017 15/06/2017 Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
12 165/TB-UBND 11/06/2017 15/06/2017 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2017.
13 567/ĐHH-TCCB 15/06/2017 15/06/2017 V/v chủ trương bổ nhiệm cấp trưởng các đơn vị thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường.Bổ nhiệm mới: Anh Dũng - Trưởng bm THMTBổ nhiệm lại: Anh Khoa - Trưởng phong TC-HC
14 740/ĐH-KHCNMT 13/06/2017 14/06/2017 V/v mời tham gia CSDL chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.
15 15/HĐTSĐHCĐ 14/06/2017 14/06/2017 Quyết định về việc thay thế thành viên Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.
16 738/ĐHH-KHTC 12/06/2017 13/06/2017 V/v chế độ cho cán bộ, giảng viên tham gia tổ chức thi THPT quốc gia năm 2017.
17 749/ĐHH-HTQT 13/06/2017 13/06/2017 V/v chương trình học bổng nghiên cứu Đài Loan 2018.
18 743/TB-ĐHH 13/06/2017 13/06/2017 Thông báo về việc phân công công tác của Phó Giám đốc Đại học Huế.
19 38/KGDTC-TCHC 11/06/2017 13/06/2017 V/v giới thiệu chữ ký Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 (TS Nguyễn Gắng).
20 731/ĐHH-KHCNMT 12/06/2017 13/06/2017 V/v thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018.
21 733/ĐHH-KHTC 12/06/2017 12/06/2017 V/v gia ban công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất quý III/2017.
22 723/ĐHH-KTĐBCLGD 11/06/2017 12/06/2017 V/v tập huấn nghiệp vụ thi THPT quốc gia.
23 718/ĐHH-TCCB 08/06/2017 11/06/2017 v/v hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (lần 1)
24 706/ĐHH-TCCB 07/06/2017 07/06/2017 V/v báo cáo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
25 75/TB-GDQP 21/05/2017 07/06/2017 Thông báo về việc thay đổi khuôn dấu của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
26 590/QĐ-ĐHH 07/06/2017 07/06/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các Điểm thi thuộc Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 Cụm thi số 32 - tỉnh Thừa Thiên Huế.
27 568/QĐ-ĐHH 01/06/2017 06/06/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018.
28 589/QĐ-ĐHH 06/06/2017 06/06/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.
29 691/ĐHh-TCCB 05/06/2017 05/06/2017 V/v cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ.
30 557/QĐ-ĐHH 30/05/2017 05/06/2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý (ông Võ Văn Kha thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2011 - 2016 và thôi phụ trách Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế).
31 569/QĐ-ĐHH 01/06/2017 05/06/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế (TS Hoàng Tịnh Bảo).
32 30/HĐCDGSNN : 25/05/2017 05/06/2017 V/v nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi.
33 568/QĐ-ĐHH 01/06/2017 05/06/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018.
34 681/ĐHH-VP 01/06/2017 04/06/2017 V/v xét chọn nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2017.
(đính kèm file CV 2110/BG681/ĐHH-VPDĐT-NGCNQLCSGD):
35 3419/UBND-NC 25/05/2017 31/05/2017 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản tại các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh
36 559/QĐ-ĐHH 30/05/2017 31/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế (TS Nguyễn Công Hào).
37 558/QĐ-ĐHH 30/05/2017 31/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế (TS Phạm Thế Kiên)
38 550/QĐ-ĐHH 30/05/2017 31/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đại học Huế (ThS Nguyễn Văn Hòa).
39 642/ĐHH-CSVC 30/05/2017 30/05/2017 V/v bố trí cán bộ chuyên môn làm việc với Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.
40 16/TCKH 30/05/2017 30/05/2017 Trong khuôn khổ Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Huế – Journal ofScience – theo chuẩn quốc tế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao kỹnăng viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh”.Thông tin cụ thể như sau: Thời gian: Ngày 3 và 4 tháng 7 năm 2017 (Buổi sáng)Địa điểm: Đại học Huế, Số 3 Lê Lợi, TP. HuếGiảng viên: Giáo sư Hyungsun Kim–Đại học Inha, Hàn Quốc
41 2348/STNMT-MT 25/05/2017 30/05/2017 Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 tỉnh Quảng Ngãi
42 2325/GM-CT 22/05/2017 25/05/2017 Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới
43 529/QĐ-ĐHH 25/05/2017 28/05/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Quy chế chi tiêu nội bộ các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc.
44 345/KH-BGDĐT 22/05/2017 25/05/2017 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
45 613/ĐHH-TCCB 24/05/2017 25/05/2017 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
46 120/KH-UBND 25/05/2017 25/05/2017 Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017.
47 945/BC-PCCC-P2 16/05/2017 24/05/2017 Báo cáo kết quả kiểm tra, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
48 2157/BGDĐT-GDQP 18/05/2017 24/05/2017 V/v Hướng dẫn khen thưởng thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 đến nay.
49 510/QĐ-ĐHH 23/05/2017 23/05/2017 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế.
50 596/ĐHH-VP 22/05/2017 22/05/2017 V/v xây dựng danh bạ điện thoại nội bộ Đại học Huế.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây