Văn bản theo lĩnh vực: Khoa học Công nghệ và Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
1 1528/ĐHH-KHCNMT 06/12/2017 06/12/2017 Giới thiệu các nhóm nghiên cứu mạnh
2 1434/ĐHH-KHCNMT 19/11/2017 19/11/2017 V/v kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017
3 1252/TB-ĐHH 12/10/2017 15/10/2017 Thông báo kế hoạch họp các Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2017 tại Đại học Huế.
4 1240/ĐHH-KHCNMT 10/10/2017 10/10/2017 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch.
5 1215/ĐHH-KHCNMT 04/10/2017 04/10/2017 V/v tham dự Hội thảo HTQT về KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT
6 1184/ĐHH-KHCNMT 28/09/2017 28/09/2017 V/v hoàn thiện và nộp thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế 2018.
7 1180/ĐHH-KHCNMT 27/09/2017 28/09/2017 V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017.
8 1161/ĐHH-KHCNMT 25/09/2017 25/09/2017 V/v báo cáo phương án 30% từ nguồn khác của kinh phí của đề tài cấp Bộ năm 2018.
9 1149/ĐHH-KHCNMT 24/09/2017 24/09/2017 V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế.
10 1141/ĐHH-KHCNMT 21/09/2017 21/09/2017 V/v tổ chức lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
11 1140/ĐHH-KHCNMT 21/09/2017 21/09/2017 V/v tổ chức Hội thảo "Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực trạng và giải pháp".
12 1130/ĐHH-KHCNMT 20/09/2017 20/09/2017 V/v đăng ký tham gia Sự kiện Khoa học và Công nghệ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017
13 1102/ĐHH-KHCNMT 13/09/2017 14/09/2017 V/v tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018.
14 1058/ĐHH-KHCNMT 05/09/2017 06/09/2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP và nhóm nghiên cứu - giảng dạy.
15 1006/ĐHH-KHCNMT 20/08/2017 20/08/2017 lịch tập huấn phần mềm Quản lý khoa học.
16 1005/ĐHH-KHCNMT 17/08/2017 17/08/2017 mời nộp hồ sơ chương trình "Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu" hợp tác với Vương quốc Anh.
17 802/QĐ-ĐHH 30/07/2017 03/08/2017 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018.
18 806/QĐ-ĐHH 01/08/2017 03/08/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế (ThS Trần Đặng Bảo Thuyên, Viện Tìa nguyên và Môi trường - Đại học Huế, làm chủ nhiệm đề tài: Khảo sát thành phần nước thải của một s
19 934/ĐHH-KHCNMT 30/07/2017 03/08/2017 v tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018.
20 896/ĐHH-KHCNMT 23/07/2017 23/07/2017 V/v báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016, 2017.
21 895/ĐHH-KHCNMT 23/07/2017 23/07/2017 V/v tham gia giải thưởng Giải thưởng/Học bổng L'OREAL - UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2017.
22 886/ĐHH-KHCNMT 19/07/2017 19/07/2017 V/v cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế.
23 843/ĐHH-TCCB 09/07/2017 10/07/2017 V/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
24 686/QĐ-ĐHH 05/07/2017 06/07/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
25 827/ĐHH-KHCNMT 04/07/2017 05/07/2017 V/v xét công nhận đặt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.
26 107/TB-BTCHT 02/07/2017 25/02/2018 Đề nghị đôn đốc nộp hồ sơ tham gia Hội thi sang tạo kỹ thuật lần thứ VIII năm 2017
27 133/TTDB-VP 11/06/2017 22/06/2017 Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Nâng cao năng suất, hiệu quả đổi mới và sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam".
28 768/ĐHH-KHCNMT 18/06/2017 18/06/2017 V/v Thông báo kết quả xét khen thưởng và tuyển chọn công trình dự thi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 tại Đại học Huế.
29 740/ĐH-KHCNMT 13/06/2017 14/06/2017 V/v mời tham gia CSDL chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.
30 731/ĐHH-KHCNMT 12/06/2017 13/06/2017 V/v thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018.
31 568/QĐ-ĐHH 01/06/2017 06/06/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018.
32 16/TCKH 30/05/2017 30/05/2017 Tạp chí Khoa học Đại học Huế tổ chức lớp "Tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh"
33 2348/STNMT-MT 25/05/2017 30/05/2017 Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017
34 113/VTB-TM 16/05/2017 22/05/2017 Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững vùng và địa phương trong bối cảnh mới"
35 2036/BGDĐT-KHCNMT 11/05/2017 21/05/2017 V/v tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày quốc tế đa dạng sinh học.
36 571/ĐHH-KHCNMT 16/05/2017 16/05/2017 V/v giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.
37 562/ĐHH-KHCNMT 15/05/2017 16/05/2017 V/v: tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6
38 2833/UBND-DL 07/05/2017 14/05/2017 V/v triển khai kế hoạch tổng thể phát triển công nghệ sinh học.
39 536/ĐHH-KHCNMT 07/05/2017 09/05/2017 V/v hướng dẫn nội dung hoạt động KH&CN cấp Đại học Huế, cấp cơ sở và phân bổ kinh phí năm 2017 của Viện Tài nguyên và Môi trường.
40 517/ĐHH-KHCNMT 04/05/2017 04/05/2017 V/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017.
41 504/ĐHH-KHCNMT 03/05/2017 03/05/2017 V/v tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5.
42 532/SKHCN-TTTT 23/04/2017 02/05/2017 Điều tra các chi tiêu thống kê về KHCN cấp tỉnh theo QĐ số 54,2016/QĐ-TTG
43 490/ĐHH-KHCNMT 26/04/2017 26/04/2017 V/v xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018.
44 1622/BGDĐT-KHCNMT 20/04/2017 25/04/2017 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018.
45 436/ĐHH-KHCNMT 16/04/2017 16/04/2017 (hỏa tốc): V/v thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ năm 2018.
46 433/ĐHH-KHCNMT 13/04/2017 13/04/2017 V/v đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017.
47 125/SKHCN-QLKH 26/03/2017 12/04/2017 Đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018
48 282/SKHCN 26/03/2017 30/03/2017 Đăng ký, đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 thực hiện Kế hoạch nghiên cứu ứng dụng CN sinh hoc tỉnh quảng ngãi đến năm 2020
49 197/QĐ-ĐHH 08/03/2017 28/03/2017 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho Viện Tài nguyên và Môi trường.
50 331/ĐHH-KHCNMT 26/03/2017 26/03/2017 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây