Văn bản theo lĩnh vực: Tổ chức Cán bộ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
1 1307/SKHCN-QLKH 07/11/2017 15/12/2017 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài (lần 1)
2 1557/ĐHH-TCCB 11/12/2017 12/12/2017 Triển khai Kế hoạch số 1550/KH-ĐHH về việc quy hoạch bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế
3 1388/QĐ-ĐHH 10/12/2017 11/12/2017 Bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
4 1544/ĐHH-TCCB 10/12/2017 10/12/2017 Triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2017
5 1500/TB-ĐHH 30/11/2017 03/12/2017 Ủy quyền giải quyết công việc của Đại học Huế (02.12-10.12.2017)
6 1357/QĐ-ĐHH 29/11/2017 29/11/2017 Thành lập Ban xây dựng dữ lieeuh=j xếp hạng đại học của Đại học Huế
7 1356/QĐ-ĐHH 29/11/2017 29/11/2017 Ban hành hướng dẫn tổ chức Đánh giá nội bộ chất lượng chương trình đào tạo tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8 1355/QĐ-ĐHH 29/11/2017 29/11/2017 TL Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
9 1348/QĐ-ĐHH 28/11/2017 28/11/2017 TL Ban Quản lý và Ban điều hành các dự án năng lực của Đại học Huế do cộng đồng châu Âu tài trợ (TS. Hồ Đắc Thái Hoàng – Dự án VIBE (2017-2018)
10 1307/QĐ-ĐHH 21/11/2017 21/11/2017 Thành lập Hội đống xét thay đổi chức danh nghề nghiệp và thăng hạng viên chức Đại học Huế
11 1377/ĐHH-TCCB 07/11/2017 07/11/2017 V/v hướng dẫn nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (đợt 2)
12 1336/ĐHH-TCCB 29/10/2017 30/10/2017 V/v công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
13 1334/ĐHH-TCCB 29/10/2017 29/10/2017 V/v thi khảo sát năng lực ngoại ngữ tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế
14 1077a/QĐ-ĐHH 28/09/2017 29/10/2017 Về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lich trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu ĐHH
15 1321/ĐHH-TCCB 25/10/2017 25/10/2017 V/v: chủ trương bổ nhiệm trưởng bộ môn thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế
16 1145/QĐ-ĐHH 15/10/2017 15/10/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét chọn tham gia Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017.
17 1140/QĐ-ĐHH 11/10/2017 12/10/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học trái đất và Môi trường.
18 1043/QĐ-ĐHH 24/09/2017 26/09/2017 Quyết định về việc tuyên dương các tập thể và cá nhân trực thuộc Đại học Huế năm học 2016 - 2017.
19 1042/QĐ-ĐHH 24/09/2017 25/09/2017 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 cho các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
20 1037/QĐ-ĐHH 21/09/2017 24/09/2017 Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi công tác ở nước ngoài (TS Hồ Đắc Thái Hoàng, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, đi công tác tại Lào).
21 1026/QĐ-ĐHH 19/09/2017 19/09/2017 Quyết định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế.
22 1023/QĐ-ĐHH 19/09/2017 19/09/2017 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
23 957/QĐ-ĐHH 07/09/2017 18/09/2017 Quyết định về việc phê duyệt mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017 (đợt 1) đối với viên chức của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
24 1113/ĐHH-TCCB 17/09/2017 17/09/2017 V/v báo cáo kết quả và số liệu đi bồi dưỡng, học tập. công tác nước ngoài.
25 1008/QĐ-ĐHH 14/09/2017 17/09/2017 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 -2021. (Ông Huỳnh Văn Chương và bà Đỗ Thị Xuân Dung)
26 672/CĐ-BGDĐT 13/09/2017 14/09/2017 V/v Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (về phòng, chống cơ bão số 10).
27 1080/ĐHH-TCCB 10/09/2017 11/09/2017 V/v thay đổi mã số chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
28 3060/QĐ-BGDĐT 27/08/2017 29/08/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế, TS Đỗ Thị Xuân Dung, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
29 3059/QĐ-BGDĐT 27/08/2017 29/08/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
30 902/QĐ-ĐHH 22/08/2017 22/08/2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý (Bà Hà Thị Thanh Trang thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đại học Huế).
31 1015/ĐHH-TTPC 22/08/2017 22/08/2017 hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017.
32 894/QĐ-ĐHH 22/08/2017 22/08/2017 Quyết định về việc cử viên chức đi công tác ở nước ngoài (TS Ngô Trí Dũng, Viện TNMT - ĐHH, tham gia khóa đào tạo Chứng chỉ Rừng bền vững tại Vương quốc Anh.
33 848/QĐ-ĐHH 08/08/2017 14/08/2017 Nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (đợt 1) đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Huế (Lê Quang Cảnh, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Dương văn Khoa)
34 839/QĐ-ĐHH 08/08/2017 08/08/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
35 838/QĐ-ĐHH 08/08/2017 19/01/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Thường trực Hội đồng.
36 967/ĐHH-TCCB 08/08/2017 08/08/2017 bồi dưỡng chứng chỉ giảng viên.
37 825/QĐ-ĐHH 07/08/2017 07/08/2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Phó Khoa trưởng phụ trách Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
38 958/ĐHH-TCCB 07/08/2017 07/08/2017 báo cáo thông tin về đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.
39 955/ĐHH-TCCB 06/08/2017 06/08/2017 góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014.
40 808/QĐ-ĐHH 01/08/2017 02/08/2017 Quyết định về việc tái cấu trúc Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ - Đại học Huế và Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế thành Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế.
41 804/QĐ-ĐHH 01/08/2017 02/08/2017 Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Xét duyệt lương Đại học Huế.
42 923/ĐHH-TCCB 27/07/2017 30/07/2017 V/v tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017.
43 786/QĐ-ĐHH 26/07/2017 30/07/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế năm 2017 - 2018 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức.
44 777/QĐ-ĐHH 24/07/2017 25/07/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Tổ giúp việc Hội đồng.
45 909/ĐHH-TCCB 25/07/2017 25/07/2017 V/v tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
46 766/QĐ-ĐHH 23/07/2017 23/07/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban Phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2017, 2018.
47 765/QĐ-ĐHH 23/07/2017 23/07/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp Đại học Huế năm 2017 - 2018.
48 17/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 16/07/2017 Thông tư Sửa đổi cụm từ " Vụ Hợp tác quốc tế" và " Cục Đào tạo với nước ngoài " thành " Cục Hợp tác quốc tế"; cụm từ " Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" thành " Cục Quản lý chất lượng" tại Quy
49 845/ĐHH-TCCB 10/07/2017 10/07/2017 (gấp): V/v cử cán bộ tham dự lớp tập huấn tuyên truyền biển, đảo.
50 843/ĐHH-TCCB 09/07/2017 10/07/2017 V/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây