Văn bản theo lĩnh vực: Tổ chức Cán bộ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
51 699/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế (ông Lê Văn Minh).
52 698/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế (ông Hoàng Minh Ngọc).
53 697/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế (ông Đỗ Văn Phòng).
54 694/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế (Bà Hồ Thị Phương Dung).
55 693/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế (ông Lê Văn Bình).
56 828/ĐHH-TCCB 04/07/2017 06/07/2017 V/v chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017 (đợt 1) đối với viên chức.
57 2186/QĐ-BGDĐT 25/06/2017 03/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 (TS Trương Quý Tùng).
58 677/QĐ-ĐHH 02/07/2017 29/06/2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế.
59 669/QĐ-ĐHH 27/06/2017 27/06/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác lấy thư giới thiệu Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
60 2660/BGDĐT-TCCB 25/06/2017 06/06/2017 V/v Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia năm 2017.
61 783/ĐHH-TCCB 21/06/2017 22/06/2017 V/v tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
62 639/QĐ-ĐHH 18/06/2017 18/06/2017 Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn và giới thiệu việc làm Đại học Huế thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Đại học Huế thuộc Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế.
63 633/QĐ-ĐHH 15/06/2017 15/06/2017 Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
64 567/ĐHH-TCCB 15/06/2017 15/06/2017 V/v chủ trương bổ nhiệm cấp trưởng các đơn vị thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường.
65 718/ĐHH-TCCB 08/06/2017 11/06/2017 v/v hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (lần 1)
66 590/QĐ-ĐHH 07/06/2017 07/06/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các Điểm thi thuộc Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 Cụm thi số 32 - tỉnh Thừa Thiên Huế.
67 691/ĐHh-TCCB 05/06/2017 05/06/2017 V/v cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ.
68 557/QĐ-ĐHH 30/05/2017 05/06/2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý (ông Võ Văn Kha thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2011 - 2016 và thôi phụ trách Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế).
69 569/QĐ-ĐHH 01/06/2017 05/06/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế (TS Hoàng Tịnh Bảo).
70 568/QĐ-ĐHH 01/06/2017 05/06/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018.
71 559/QĐ-ĐHH 30/05/2017 31/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế (TS Nguyễn Công Hào).
72 558/QĐ-ĐHH 30/05/2017 31/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế (TS Phạm Thế Kiên)
73 550/QĐ-ĐHH 30/05/2017 31/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đại học Huế (ThS Nguyễn Văn Hòa).
74 529/QĐ-ĐHH 25/05/2017 28/05/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Quy chế chi tiêu nội bộ các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc.
75 613/ĐHH-TCCB 24/05/2017 25/05/2017 Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
76 510/QĐ-ĐHH 23/05/2017 23/05/2017 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế.
77 594/ĐHH-TCCB 22/05/2017 22/05/2017 (hỏa tốc) V/v lập danh sách cán bộ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
78 576/ĐHH-TCCB 16/05/2017 16/05/2017 V/v tuyển dụng viên chức năm 2017.
79 388/QĐ-ĐHH 26/04/2017 03/05/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế.
80 389/QĐ-ĐHH 26/04/2017 03/05/2017 Quyết định về việc quy định tên gọi Tiếng Anh của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.
81 390/QĐ-ĐHH 26/04/2017 02/05/2017 Quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng Đại học Huế.
82 387/QĐ-ĐHH 26/04/2017 02/05/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế.
83 379/QĐ-ĐHH 25/04/2017 26/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Trưởng Ban Đào tạo Đại học Huế (TS Trần Trung Hỷ)
84 378/QĐ-ĐHH 25/04/2017 26/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đại học Huế (PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh).
85 481/ĐHH-TCCB 25/04/2017 25/04/2017 V/v cử cán bộ dự tuyển lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017 - 2018.
86 472/ĐHH-TCCB 23/04/2017 23/04/2017 V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017.
87 313/QĐ-ĐHH 11/04/2017 12/04/2017 Bổ nhiệm phó trưởng ban Hợp tác quốc tế Đại học Huế
88 309/QĐ-ĐHH 11/04/2017 12/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế (ông Ngô Văn Tuấn).
89 299/QĐ-ĐHH 10/04/2017 11/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hồ Đắc Thái Hoàng).
90 306/QĐ-ĐHH 11/04/2017 11/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đại học Huế (ông Bùi Văn Lợi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đại học Huế).
91 302/QĐ-ĐHH 11/04/2017 11/04/2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý (ông Trần Văn Thành thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đại học Huế).
92 296/QĐ-ĐHH 09/04/2017 09/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đại học Huế (PGS.TS Pham Khắc Liệu).
93 374/ĐHH-TCCB 04/04/2017 04/04/2017 V/v góp xin ý dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
94 272/QĐ-ĐHH 27/03/2017 30/03/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Đại học Huế.
95 267/QĐ-ĐHH 27/03/2017 27/03/2017 Quyết định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
96 328/ĐHH-TCCB 26/03/2017 26/03/2017 V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
97 296/ĐHH-TCCB 20/03/2017 20/03/2017 V/v góp ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
98 295/ĐHH-TCCB 20/03/2017 20/03/2017 V/v đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính và Chuyên viên năm 2017.
99 228/QĐ-ĐHH 19/03/2017 20/03/2017 (có thay đổi thành viên): Quyết định về việc thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2017, 2018.
100 285/ĐHH-TCCB 19/03/2017 19/03/2017 V/v đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây