STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
51 76/TB-SKHCN 07/02/2017 15/02/2017 Thông báo đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Quảng Nam.
52 134/ĐHH-TCCB 15/02/2017 15/02/2017 V/v góp ý dự thảo Quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.
53 130/ĐHH-KHTC 15/02/2017 15/02/2017 Báo cáo biên chế quỹ tiền lương năm 2016
54 142/ĐHH-VP 16/02/2017 16/02/2017 Về việc chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế.
55 144/ĐHH-TCCB 16/02/2017 19/02/2017 V/v chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm học 2016 - 2017.
56 122/SKHCN-VP 08/02/2017 19/02/2017 V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ".
57 162/ĐHH-KHCNMT 20/02/2017 20/02/2017 . V/v tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2017.
58 163/ĐHH-KHCN 20/02/2017 20/02/2017 V/v đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
59 166/ĐHH-KHCNMT 20/02/2017 20/02/2017 V/v Đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục (ASPIRE 2017).
60 164/ĐHH-KHCNMT 20/02/2017 20/02/2017 V/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Tỉnh năm 2018 tỉnh Hà Tĩnh.
61 444/QĐ-BGDDT 20/02/2017 20/02/2017 V/V Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
62 09/KH-BCĐNQ 14/02/2017 21/02/2017 V/v Kế hoạch công tác nhân quyền năm 2017.
63 31/KH-UBND 20/02/2017 22/02/2017 V/v Kế hoạch đón đoàn cấp cao Nhật Bản thăm tỉnh Thừa Thiên Huế.
64 630/BGDĐT-KHCNMT 20/02/2017 22/02/2017 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kế cơ sở về KH&CN.
65 30/TB-CĐVH 07/02/2017 23/02/2017 V/v Thông báo mời viết bài và tham gia Hội thảo khoa học Giáo dục và Công nghệ.
66 622/BGDĐT-VP 21/02/2017 23/02/2017 V/v giới thiệu chữ ký Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS Nguyễn Viết Lộc.
67 190/ĐHH-HTQT 23/02/2017 23/02/2017 V/v giới thiệu thông tin học bổng Endeavour 2017.
68 181/ĐHH-HTQT 23/02/2017 23/02/2017 V/v học bổng Chỉnh phủ Úc 2017.
69 33/KH-UBND 21/02/2017 27/02/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017.
70 30/KH-UBND 20/02/2017 27/02/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
71 135/BHXH-QLT 21/02/2017 27/02/2017 V/v đề nghị phối hợp trong công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
72 175/BGDĐT-VP 26/02/2017 27/02/2017 V/v giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ GD&ĐT (ông Nguyễn Đăng Hợp).
73 206/KH-ĐHH 27/02/2017 28/02/2017 Kế hoạch thành lập Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên Đại học Huế.
74 197/TB-ĐHH 26/02/2017 28/02/2017 Thông báo thăm dò dự luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017.
75 168/QĐ-ĐHH 27/02/2017 28/02/2017 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho 10 tập thể và 29 cá nhân các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Trần Đặng Bảo Thuyên
76 636/BGĐT- KHTC 20/02/2017 02/03/2017 V/v triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán năm 2015 của Bộ GD&ĐT.
77 207/TNMT-MT 01/03/2017 05/03/2017 Báo cáo ĐTM dự án ‘Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam Sông Hương, tp Huế
78 204/ĐHH-KHTC 27/02/2017 05/03/2017 V/v thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
79 221/TB-ĐHH 05/03/2017 05/03/2017 Thông báo bổ sung thăm dò dự luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017.
80 571/QĐ-BGDĐT 26/02/2017 06/03/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
81 574/QĐ-BGDĐT 27/02/2017 07/03/2017 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 31 tập thể và 90 cá nhân thuộc Đại học Huế đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển giai đoạn 1957-2017.

Viện Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Thị Hồng Nhật
82 832/BGDĐT-CTHSSV 02/03/2017 07/03/2017 V/v tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2017.
83 186/QĐ-ĐHH 05/03/2017 07/03/2017 Quyết định về việc điều động cán bộ, viên chức (PGS.TS Lê Văn Thăng, Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế, đến công tác tại Khoa Môi trường Trường Đại học Khoa học).
84 231/ĐHH-KHCNMT 06/03/2017 07/03/2017 V/v triển khai quy hoạch phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ GD&ĐT.
85 239/ĐHH-HTQT 08/03/2017 09/03/2017 V/v kế hoạch đi công tác nước ngoài ngắn hạn của lãnh đạo đơn vị
86 391/PCCC-P2 06/03/2017 09/03/2017 V/v phối hợp kiểm tra an toàn PCCC.
87 1283/UBND-KH 09/03/2017 14/03/2017 V/v thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh về các cuộc họp, phiên họp.
88 264/ĐHH-HTQT 14/03/2017 14/03/2017 V/v cử đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững.
89 216/QĐ-ĐHH 14/03/2017 15/03/2017 Quyết định về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
90 209/QĐ-ĐHH 13/03/2017 15/03/2017 Quyết định về việc nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2016 (đợt 2) đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Huế.
91 733/QĐ-BGDĐT 12/03/2017 15/03/2017 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT.
92 972/BGDĐT-VP 13/03/2017 15/03/2017 V/v giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (TS Tạ Ngọc Trí).
93 46/KH-UBND 10/03/2017 19/03/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017.
94 287/ĐHH-HTQT 19/03/2017 19/03/2017 V/v giới thiệu thông tin Chương trình học bổng Thạc sĩ Intel Grand Challenges
95 227/QĐ-ĐHH 19/03/2017 19/03/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.
96 285/ĐHH-TCCB 19/03/2017 19/03/2017 V/v đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
97 228/QĐ-ĐHH 19/03/2017 20/03/2017 Quyết định về việc thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2017, 2018.
(có thay đổi thành viên):
21. Ông Hồ Đắc Thái Hoàng
98 295/ĐHH-TCCB 20/03/2017 20/03/2017 V/v đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính và Chuyên viên năm 2017.
99 296/ĐHH-TCCB 20/03/2017 20/03/2017 V/v góp ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
100 02/TB-HĐTSĐHCĐ 20/03/2017 20/03/2017 Thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây