Văn bản theo cơ quan ban hành: Đại học Huế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
51 1184/ĐHH-KHCNMT 28/09/2017 28/09/2017 V/v hoàn thiện và nộp thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế 2018.
52 1180/ĐHH-KHCNMT 27/09/2017 28/09/2017 V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017.
53 1151/ĐHH-TTPC 24/09/2017 26/09/2017 Về việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018.
54 1043/QĐ-ĐHH 24/09/2017 26/09/2017 Quyết định về việc tuyên dương các tập thể và cá nhân trực thuộc Đại học Huế năm học 2016 - 2017.
55 1042/QĐ-ĐHH 24/09/2017 25/09/2017 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 cho các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
56 1165/ĐHH-VP 25/09/2017 25/09/2017 V/v đề nghị báo cáo giao ban công tác quý IV năm 2017.
57 1161/ĐHH-KHCNMT 25/09/2017 25/09/2017 V/v báo cáo phương án 30% từ nguồn khác của kinh phí của đề tài cấp Bộ năm 2018.
58 1156/LT-CĐ-ĐHH 24/09/2017 25/09/2017 V/v vận động quyên góp ủng hộ ngành giáo dục các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10.
59 1149/ĐHH-KHCNMT 24/09/2017 24/09/2017 V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế.
60 1037/QĐ-ĐHH 21/09/2017 24/09/2017 Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi công tác ở nước ngoài (TS Hồ Đắc Thái Hoàng, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, đi công tác tại Lào).
61 1029/QĐ-ĐHH 20/09/2017 21/09/2017 Quyết định Ban hành Điều lệ Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế năm 2018.
62 1141/ĐHH-KHCNMT 21/09/2017 21/09/2017 V/v tổ chức lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
63 1140/ĐHH-KHCNMT 21/09/2017 21/09/2017 V/v tổ chức Hội thảo "Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực trạng và giải pháp".
64 1132/ĐHH-VP 20/09/2017 20/09/2017 V/v xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2017.
65 1130/ĐHH-KHCNMT 20/09/2017 20/09/2017 V/v đăng ký tham gia Sự kiện Khoa học và Công nghệ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017
66 1026/QĐ-ĐHH 19/09/2017 19/09/2017 Quyết định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế.
67 1023/QĐ-ĐHH 19/09/2017 19/09/2017 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
68 957/QĐ-ĐHH 07/09/2017 18/09/2017 Quyết định về việc phê duyệt mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017 (đợt 1) đối với viên chức của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
ông Hồ Đắc Thái Hoàng, ông Ngô Trí Dũng
69 1113/ĐHH-TCCB 17/09/2017 17/09/2017 V/v báo cáo kết quả và số liệu đi bồi dưỡng, học tập. công tác nước ngoài.
70 1008/QĐ-ĐHH 14/09/2017 17/09/2017 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 -2021. (Ông Huỳnh Văn Chương và bà Đỗ Thị Xuân Dung)
71 1107/ĐHH-KHTC 14/09/2017 17/09/2017 V/v mua sắm tài sản năm 2017.
72 1104/ĐHH-CSVC 14/09/2017 14/09/2017 V/v báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản.
73 1099/ĐHH-HTQT 13/09/2017 14/09/2017 V/v tham dự Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ.
Lần 2
74 1102/ĐHH-KHCNMT 13/09/2017 14/09/2017 V/v tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018.
75 1092/ĐHH-HTQT 13/09/2017 13/09/2017 V/v tham dự Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ.
76 1089/ĐHH-TTPC 12/09/2017 12/09/2017 V/v báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Giáo dục đại học.
77 1080/ĐHH-TCCB 10/09/2017 11/09/2017 V/v thay đổi mã số chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
78 1064/KH-ĐHH 05/09/2017 06/09/2017 Kế hoạch Công tác Thanh tra của Đại học Huế năm học 2017 - 2018.
79 1058/ĐHH-KHCNMT 05/09/2017 06/09/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP và nhóm nghiên cứu - giảng dạy.
80 1068/ĐHH-TTPC 06/09/2017 06/09/2017 V/v báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân.
81 26/QĐ-HĐTSĐHCĐ 05/09/2017 05/09/2017 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017.
82 926/QĐ-ĐHH 31/08/2017 05/09/2017 Quyết định về việc sửa đổi Điều 15 của Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế.
83 1027/KH-ĐHH 24/08/2017 05/09/2017 Kế hoạch năm học 2017 - 2018.
84 1035/ĐHH-VP 27/08/2017 27/08/2017 V/v nghĩ Lễ Quốc khánh 2/9.
85 1026/TB-ĐHH 24/08/2017 24/08/2017 Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc của Đại học Huế.
86 902/QĐ-ĐHH 22/08/2017 22/08/2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý (Bà Hà Thị Thanh Trang thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đại học Huế).
87 25/QĐ-HĐTSĐHCĐ 20/08/2017 22/08/2017 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017.
88 1015/ĐHH-TTPC 22/08/2017 22/08/2017 V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017.
89 894/QĐ-ĐHH 22/08/2017 22/08/2017 Quyết định về việc cử viên chức đi công tác ở nước ngoài (TS Ngô Trí Dũng, Viện TNMT - ĐHH, tham gia khóa đào tạo Chứng chỉ Rừng bền vững tại Vương quốc Anh.
90 1006/ĐHH-KHCNMT 20/08/2017 20/08/2017 V/v lịch tập huấn phần mềm Quản lý khoa học.
91 1005/ĐHH-KHCNMT 17/08/2017 17/08/2017 V/v mời nộp hồ sơ chương trình "Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu" hợp tác với Vương quốc Anh.
92 992/ĐHH-CSVC 16/08/2017 16/08/2017 V/v đề nghị xử lý và thỏa thuận mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Đại học Huế.
93 535/TB-BGDĐT 13/08/2017 15/08/2017 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp lần thứ hai Ban chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
94 539/TB-BGDĐT 09/08/2017 15/08/2017 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025.
95 536/TB-BGDĐT 09/08/2017 15/08/2017 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp báo cáo kết quả nghiên cứu Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm.
96 848/QĐ-ĐHH 08/08/2017 14/08/2017 Nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (đợt 1) đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Huế (Lê Quang Cảnh, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Dương văn Khoa)
97 32/TB-HĐTSĐHCĐ 13/08/2017 14/08/2017 Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017.
98 2699/CT-BGDĐT 07/08/2017 13/08/2017 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học - 2018 của ngành Giáo dục.
99 975/ĐHH-HTQT 10/08/2017 10/08/2017 V/v giới thiệu thông tin chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh.
100 839/QĐ-ĐHH 08/08/2017 08/08/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây