Văn bản theo cơ quan ban hành: Đại học Huế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
101 838/QĐ-ĐHH 08/08/2017 19/01/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Thường trực Hội đồng.
102 967/ĐHH-TCCB 08/08/2017 08/08/2017 V/v bồi dưỡng chứng chỉ giảng viên.
103 825/QĐ-ĐHH 07/08/2017 07/08/2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Phó Khoa trưởng phụ trách Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
104 958/ĐHH-TCCB 07/08/2017 07/08/2017 (hỏa tốc): V/v báo cáo thông tin về đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.
105 955/ĐHH-TCCB 06/08/2017 06/08/2017 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014.
106 802/QĐ-ĐHH 30/07/2017 03/08/2017 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018.
107 806/QĐ-ĐHH 01/08/2017 03/08/2017 4.8.2017 295. ĐHH 806/QĐ-ĐHH 02.8.2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế (ThS Trần Đặng Bảo Thuyên, Viện Tìa nguyên và Môi trường - Đại học Huế, làm chủ nhiệm đề tài: Khảo sát thành phần nước thải của một số phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý).
108 934/ĐHH-KHCNMT 30/07/2017 03/08/2017 V/v tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018.
109 808/QĐ-ĐHH 01/08/2017 02/08/2017 Quyết định về việc tái cấu trúc Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ - Đại học Huế và Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế thành Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế.
110 804/QĐ-ĐHH 01/08/2017 02/08/2017 Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Xét duyệt lương Đại học Huế. ông Bùi Văn Lợi thay cho ông Nguyễn Văn Hòa
111 21/QĐ-HĐTSĐHCĐ 30/07/2017 30/07/2017 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017
112 923/ĐHH-TCCB 27/07/2017 30/07/2017 V/v tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017.
113 786/QĐ-ĐHH 26/07/2017 30/07/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế năm 2017 - 2018 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức.
114 777/QĐ-ĐHH 24/07/2017 25/07/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Tổ giúp việc Hội đồng.
115 909/ĐHH-TCCB 25/07/2017 25/07/2017 V/v tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
116 766/QĐ-ĐHH 23/07/2017 23/07/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban Phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2017, 2018.
117 765/QĐ-ĐHH 23/07/2017 23/07/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp Đại học Huế năm 2017 - 2018.
118 896/ĐHH-KHCNMT 23/07/2017 23/07/2017 V/v báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016, 2017.
119 895/ĐHH-KHCNMT 23/07/2017 23/07/2017 V/v tham gia giải thưởng Giải thưởng/Học bổng L'OREAL - UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2017.
120 894/ĐHH-VP 20/07/2017 23/07/2017 V/v báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017.
121 886/ĐHH-KHCNMT 19/07/2017 19/07/2017 V/v cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế.
122 885/ĐHH-TTPC 18/07/2017 19/07/2017 (khẩn): V/v báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra.
123 871/TB-ĐHH 13/07/2017 16/07/2017 Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc của Đại học Huế. từ 16/7-22/7/2017
124 845/ĐHH-TCCB 10/07/2017 10/07/2017 (gấp): V/v cử cán bộ tham dự lớp tập huấn tuyên truyền biển, đảo.
125 843/ĐHH-TCCB 09/07/2017 10/07/2017 V/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
126 699/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế (ông Lê Văn Minh).
127 698/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế (ông Hoàng Minh Ngọc).
128 697/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế (ông Đỗ Văn Phòng).
129 694/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế (Bà Hồ Thị Phương Dung).
130 693/QĐ-ĐHH 06/07/2017 09/07/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế (ông Lê Văn Bình).
131 18/QĐ-HĐTSĐHCĐ 06/07/2017 06/07/2017 Quyết định về việc công bố điểm thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2017.
132 686/QĐ-ĐHH 05/07/2017 06/07/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
133 828/ĐHH-TCCB 04/07/2017 06/07/2017 V/v chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017 (đợt 1) đối với viên chức.
134 827/ĐHH-KHCNMT 04/07/2017 05/07/2017 V/v xét công nhận đặt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.
135 824/ĐHH-HTQT 03/07/2017 03/07/2017 V/v cung cấp dữ liệu các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế.
136 677/QĐ-ĐHH 02/07/2017 29/06/2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế.
137 618/QĐ-ĐHH 28/06/2017 13/06/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Huế.
138 669/QĐ-ĐHH 27/06/2017 27/06/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác lấy thư giới thiệu Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
139 793/ĐHH-KHTC 27/06/2017 25/06/2017 V/v thay đổi mức lương cơ sở và mức đóng BHXH.
140 783/ĐHH-TCCB 21/06/2017 22/06/2017 V/v tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
141 16/QĐ-HĐTSĐHCĐ 19/06/2017 19/06/2017 Quyết định về việc thành lập các Ban Tuyển sinh và các Tiểu ban giúp việc Ban Tuyển sinh các môn năng khiếu của Hội đồng Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.
(Ngô Thị Mỹ Hạnh)
142 774/ĐHH-VP 19/06/2017 19/06/2017 V/v đề nghị báo cáo giao ban công tác quý III năm 2017.
143 639/QĐ-ĐHH 18/06/2017 18/06/2017 Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn và giới thiệu việc làm Đại học Huế thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Đại học Huế thuộc Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế.
144 768/ĐHH-KHCNMT 18/06/2017 18/06/2017 V/v Thông báo kết quả xét khen thưởng và tuyển chọn công trình dự thi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017 tại Đại học Huế.
145 765/KH-ĐHH 18/06/2017 18/06/2017 Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Đại học Huế giai đoạn 2017 - 2020
146 766/ĐHH-HĐGDQPAN 18/06/2017 18/06/2017 V/v thông báo đối tượng 3 trong toàn Đại học Huế tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2017.
147 764/ĐHH-HĐGDQPAN 18/06/2017 18/06/2017 V/v thông báo đối tượng 4 trong toàn Đại học Huế tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2017.
148 633/QĐ-ĐHH 15/06/2017 15/06/2017 Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
149 567/ĐHH-TCCB 15/06/2017 15/06/2017 V/v chủ trương bổ nhiệm cấp trưởng các đơn vị thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường.Bổ nhiệm mới: Anh Dũng - Trưởng bm THMTBổ nhiệm lại: Anh Khoa - Trưởng phong TC-HC
150 740/ĐH-KHCNMT 13/06/2017 14/06/2017 V/v mời tham gia CSDL chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây