Văn bản theo cơ quan ban hành: Đại học Huế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
151 15/HĐTSĐHCĐ 14/06/2017 14/06/2017 Quyết định về việc thay thế thành viên Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.
152 738/ĐHH-KHTC 12/06/2017 13/06/2017 V/v chế độ cho cán bộ, giảng viên tham gia tổ chức thi THPT quốc gia năm 2017.
153 749/ĐHH-HTQT 13/06/2017 13/06/2017 V/v chương trình học bổng nghiên cứu Đài Loan 2018.
154 743/TB-ĐHH 13/06/2017 13/06/2017 Thông báo về việc phân công công tác của Phó Giám đốc Đại học Huế.
155 731/ĐHH-KHCNMT 12/06/2017 13/06/2017 V/v thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2018.
156 733/ĐHH-KHTC 12/06/2017 12/06/2017 V/v gia ban công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất quý III/2017.
157 723/ĐHH-KTĐBCLGD 11/06/2017 12/06/2017 V/v tập huấn nghiệp vụ thi THPT quốc gia.
158 718/ĐHH-TCCB 08/06/2017 11/06/2017 v/v hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (lần 1)
159 706/ĐHH-TCCB 07/06/2017 07/06/2017 V/v báo cáo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
160 75/TB-GDQP 21/05/2017 07/06/2017 Thông báo về việc thay đổi khuôn dấu của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
161 590/QĐ-ĐHH 07/06/2017 07/06/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các Điểm thi thuộc Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 Cụm thi số 32 - tỉnh Thừa Thiên Huế.
162 568/QĐ-ĐHH 01/06/2017 06/06/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018.
163 589/QĐ-ĐHH 06/06/2017 06/06/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.
164 691/ĐHh-TCCB 05/06/2017 05/06/2017 V/v cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ.
165 557/QĐ-ĐHH 30/05/2017 05/06/2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý (ông Võ Văn Kha thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2011 - 2016 và thôi phụ trách Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế).
166 569/QĐ-ĐHH 01/06/2017 05/06/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế (TS Hoàng Tịnh Bảo).
167 568/QĐ-ĐHH 01/06/2017 05/06/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2018.
168 681/ĐHH-VP 01/06/2017 04/06/2017 V/v xét chọn nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2017.
(đính kèm file CV 2110/BG681/ĐHH-VPDĐT-NGCNQLCSGD):
169 559/QĐ-ĐHH 30/05/2017 31/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế (TS Nguyễn Công Hào).
170 558/QĐ-ĐHH 30/05/2017 31/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế (TS Phạm Thế Kiên)
171 550/QĐ-ĐHH 30/05/2017 31/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đại học Huế (ThS Nguyễn Văn Hòa).
172 642/ĐHH-CSVC 30/05/2017 30/05/2017 V/v bố trí cán bộ chuyên môn làm việc với Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.
173 529/QĐ-ĐHH 25/05/2017 28/05/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Quy chế chi tiêu nội bộ các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc.
174 613/ĐHH-TCCB 24/05/2017 25/05/2017 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
175 120/KH-UBND 25/05/2017 25/05/2017 Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017.
176 2157/BGDĐT-GDQP 18/05/2017 24/05/2017 V/v Hướng dẫn khen thưởng thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 đến nay.
177 510/QĐ-ĐHH 23/05/2017 23/05/2017 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế.
178 596/ĐHH-VP 22/05/2017 22/05/2017 V/v xây dựng danh bạ điện thoại nội bộ Đại học Huế.
179 594/ĐHH-TCCB 22/05/2017 22/05/2017 (hỏa tốc) V/v lập danh sách cán bộ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
180 588/ĐHH-HTQT 18/05/2017 21/05/2017 V/v giới thiệu thông tin Quỹ Sumitomo.
181 589/TB-ĐHH 18/05/2017 21/05/2017 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại buổi làm việc với các Viện, Trung tâm nghiên cứu.
182 571/ĐHH-KHCNMT 16/05/2017 16/05/2017 V/v giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.
183 576/ĐHH-TCCB 16/05/2017 16/05/2017 V/v tuyển dụng viên chức năm 2017.
184 13/TB-HĐTSĐHCĐ 15/05/2017 16/05/2017 Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành cao đẳng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2017.
185 562/ĐHH-KHCNMT 15/05/2017 16/05/2017 V/v: tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6
186 555/ĐHH-VP 11/05/2017 14/05/2017 V/v quy định tên gọi các trường thành viên, đơn vị trực thuộc.
187 550/ĐHH-HTQT 10/05/2017 11/05/2017 V/v chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018.
188 536/ĐHH-KHCNMT 07/05/2017 09/05/2017 V/v hướng dẫn nội dung hoạt động KH&CN cấp Đại học Huế, cấp cơ sở và phân bổ kinh phí năm 2017 của Viện Tài nguyên và Môi trường: 132.30 triệu đồng
189 517/ĐHH-KHCNMT 04/05/2017 04/05/2017 V/v tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017.
190 504/ĐHH-KHCNMT 03/05/2017 03/05/2017 V/v tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5.
191 388/QĐ-ĐHH 26/04/2017 03/05/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế.
192 389/QĐ-ĐHH 26/04/2017 03/05/2017 (có thay đổi nội dung): Quyết định về việc quy định tên gọi Tiếng Anh của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.
Viện: Hue University Institute
193 395/QĐ-ĐHH 27/04/2017 03/05/2017 Quyết định phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp đại học của Đại học Huế.
194 394/QĐ-ĐHH 27/04/2017 03/05/2017 Quyết định phê duyệt mẫu phôi bằng thạc sĩ của Đại học Huế.
195 393/QĐ-ĐHH 27/04/2017 03/05/2017 Quyết định phê duyệt mẫu phôi bằng tiến sĩ của Đại học Huế.
196 390/QĐ-ĐHH 26/04/2017 02/05/2017 Quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng Đại học Huế.
1. Tổ Tổng hợp – thi đua khen thưởng
2. Tổ Thông tin truyền thông
3. Tổ Văn thư - Lưu trữ - Lễ tân
4. Tổ Quản trị CSVC
197 387/QĐ-ĐHH 26/04/2017 02/05/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế.
198 490/ĐHH-KHCNMT 26/04/2017 26/04/2017 V/v xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018.
199 369/QĐ-ĐHH 25/04/2017 25/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế (TS Hoàng Kim Toản)
200 379/QĐ-ĐHH 25/04/2017 26/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Trưởng Ban Đào tạo Đại học Huế (TS Trần Trung Hỷ)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây