Văn bản theo cơ quan ban hành: Đại học Huế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
251 228/QĐ-ĐHH 20/03/2017 21/03/2017 Quyết định về việc thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2017, 2018.
(có thay đổi thành viên):
21. Ông Hồ Đắc Thái Hoàng
252 285/ĐHH-TCCB 20/03/2017 20/03/2017 V/v đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
253 227/QĐ-ĐHH 20/03/2017 20/03/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.
254 287/ĐHH-HTQT 20/03/2017 20/03/2017 V/v giới thiệu thông tin Chương trình học bổng Thạc sĩ Intel Grand Challenges
255 733/QĐ-BGDĐT 13/03/2017 16/03/2017 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT.
256 209/QĐ-ĐHH 14/03/2017 16/03/2017 Quyết định về việc nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2016 (đợt 2) đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Huế.
257 216/QĐ-ĐHH 15/03/2017 16/03/2017 Quyết định về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
258 264/ĐHH-HTQT 15/03/2017 15/03/2017 V/v cử đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững.
259 239/ĐHH-HTQT 09/03/2017 10/03/2017 V/v kế hoạch đi công tác nước ngoài ngắn hạn của lãnh đạo đơn vị
260 231/ĐHH-KHCNMT 07/03/2017 08/03/2017 V/v triển khai quy hoạch phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ GD&ĐT.
261 186/QĐ-ĐHH 06/03/2017 08/03/2017 Quyết định về việc điều động cán bộ, viên chức (PGS.TS Lê Văn Thăng, Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế, đến công tác tại Khoa Môi trường Trường Đại học Khoa học).
262 221/TB-ĐHH 06/03/2017 06/03/2017 Thông báo bổ sung thăm dò dự luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017.
263 204/ĐHH-KHTC 28/02/2017 06/03/2017 V/v thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
264 168/QĐ-ĐHH 28/02/2017 01/03/2017 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho 10 tập thể và 29 cá nhân các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Trần Đặng Bảo Thuyên
265 197/TB-ĐHH 27/02/2017 01/03/2017 Thông báo thăm dò dự luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017.
266 206/KH-ĐHH 28/02/2017 01/03/2017 Kế hoạch thành lập Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên Đại học Huế.
267 181/ĐHH-HTQT 24/02/2017 24/02/2017 V/v học bổng Chỉnh phủ Úc 2017.
268 190/ĐHH-HTQT 24/02/2017 24/02/2017 V/v giới thiệu thông tin học bổng Endeavour 2017.
269 164/ĐHH-KHCNMT 21/02/2017 21/02/2017 V/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Tỉnh năm 2018 tỉnh Hà Tĩnh.
270 166/ĐHH-KHCNMT 21/02/2017 21/02/2017 V/v Đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục (ASPIRE 2017).
271 163/ĐHH-KHCN 21/02/2017 21/02/2017 V/v đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
272 162/ĐHH-KHCNMT 21/02/2017 21/02/2017 . V/v tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2017.
273 144/ĐHH-TCCB 17/02/2017 20/02/2017 V/v chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm học 2016 - 2017.
274 142/ĐHH-VP 17/02/2017 17/02/2017 Về việc chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế.
275 130/ĐHH-KHTC 16/02/2017 16/02/2017 Báo cáo biên chế quỹ tiền lương năm 2016
276 134/ĐHH-TCCB 16/02/2017 16/02/2017 V/v góp ý dự thảo Quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.
277 109/KH-ĐHH 13/02/2017 13/02/2017 Kế hoạch về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016.
278 108/ĐHH-TCCB 13/02/2017 13/02/2017 V/v xây dựng đề án thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam.
279 90/QĐ-ĐHH 09/02/2017 09/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà Giáo Ưu tú" Cơ quan Đại học Huế năm 2017 và Tổ Thư ký.
280 116/KK-LN 17/01/2017 09/02/2017 V/v: Nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2017.
281 86/TB-ĐHH 07/02/2017 07/02/2017 V/v: Thông báo thăm dò dự luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017.
282 83/ĐHH-VP 06/02/2017 07/02/2017 V/v bổ sung đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế.
283 75/ĐHH-VP 23/01/2017 25/01/2017 V/v giới thiệu chữ ký Giám đốc Đại học Huế - PGS.TS Nguyễn Quang Linh
284 73/QĐ-ĐHH 23/01/2017 24/01/2017 Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (PGS.TS Nguyễn Quang Linh thay thế PGS.TS Nguyễn Văn Toàn).
285 59/ĐHH-TCCB 12/01/2017 20/01/2017 Về việc triển khai Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016 -2017.
286 46/ĐHH-TCCB 13/01/2017 16/01/2017 Về việc báo cáo công tác tổ chức cán bộ.
287 43/ĐHH-KHTC 13/01/2017 13/01/2017 Về việc nộp báo cáo thông kê năm học 2016 - 2017.
288 27/QĐ-DHH 11/01/2017 12/01/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế.
289 22/ĐHH-TCCB 09/01/2017 09/01/2017 V/v chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016 (đợt 2) đối với viên chức.
290 05/QĐ-ĐHH 05/01/2016 09/01/2017 Quyết định ban hành Quy định về bồi hoàn chi phí đào tạo đối với viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài.
291 1799/QĐ-ĐHH 30/12/2016 09/01/2016 Quyết định ban hành Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Huế.
292 09/KH-ĐHH 05/01/2017 18/01/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017 - 2018.
293 1647/ĐHH-KHTC 29/12/2016 06/01/2017 V/v hướng dẫn quyết toán năm 2016 và chuyển số dư ngân sách sang năm 2017.
294 1801/QĐ-ĐHH 30/12/2016 06/01/2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế.
295 4743/STNMT-TN 30/12/2016 05/01/2017 Đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
296 1800/QĐ-ĐHH 30/12/2016 05/01/2017 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất trực thuộc Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế.
297 1684/KH-ĐHH 30/12/2016 05/01/2017 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản tại Đại học Huế năm 2017.
298 02/ĐHH-TCCB 04/01/2017 04/01/2017 v/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, kế hoạch và những vướng mắc kiến nghị
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây