Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
26/12/2016
08:00 - 09:00 Hội ý Lãnh đạo Viện _ Ban LĐ Viện
_ Trưởng phòng TC-HC
Phòng VT Viện trưởng
09:00 Họp LĐ Viện và Trưởng, Phó các đơn vị - Ban LĐ Viện
- Trưởng, Phó các BM, Phòng TCHC
Phòng VT Viện trưởng
13:30 Hội nghị giao ban công tác HTQT 2016 và Tập huấn về chiến lược phát triển HTQT - Đại diện LĐ Viện
- Trợ lý HTQT
ĐHH Số 3 Lê Lợi PGĐ Đại học Huế
Thứ ba
27/12/2016
08:00 Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng Khóa XII Toàn thể đảng viên Chi bộ Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy CQ
Thứ năm
29/12/2016
07:30 - 17:00 Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2016 (cả ngày) - Đại diện LĐ Viện
- Trưởng, Phó phòng TC-HC
ĐHH Số 3 Lê Lợi Trưởng ban TCCB

Thứ hai (26/12/2016)

08:00 - 09:00:
Hội ý Lãnh đạo Viện
Thành phần: _ Ban LĐ Viện
_ Trưởng phòng TC-HC
Địa điểm: Phòng VT
Chủ trì: Viện trưởng
Ghi chú:
09:00:
Họp LĐ Viện và Trưởng, Phó các đơn vị
Thành phần: - Ban LĐ Viện
- Trưởng, Phó các BM, Phòng TCHC
Địa điểm: Phòng VT
Chủ trì: Viện trưởng
Ghi chú:
13:30:
Hội nghị giao ban công tác HTQT 2016 và Tập huấn về chiến lược phát triển HTQT
Thành phần: - Đại diện LĐ Viện
- Trợ lý HTQT
Địa điểm: ĐHH Số 3 Lê Lợi
Chủ trì: PGĐ Đại học Huế
Ghi chú:

Thứ ba (27/12/2016)

08:00:
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng Khóa XII
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ
Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy CQ
Ghi chú:

Thứ năm (29/12/2016)

07:30 - 17:00:
Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2016 (cả ngày)
Thành phần: - Đại diện LĐ Viện
- Trưởng, Phó phòng TC-HC
Địa điểm: ĐHH Số 3 Lê Lợi
Chủ trì: Trưởng ban TCCB
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây