BÀI BÁO

         
"Nước thải phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và một số giải pháp kiểm soát"
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến, Trần Đặng Bảo Thuyên.
Tạp chí: Kỷ yếu "Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7".
Số: 7; Trang: 2045 -2052
Năm: 10/2017.
Download
     
         

Hydropower, People's Livelihood, and Forest Cover Change: Transnational impact of Yali Fall Dams to Sesan community, Ouyadav district, Rattanakiri province, Cambodia.
Tác giả: Hoàng Hảo Trà My, Trần Khương Duy
Tạp chí: Regional journal of Southeast Asian Studies.
Tập: 2; Số: 2; trang: 25 - 53; Năm: 2017

Download

  Phân tích biến động môi trường nước hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2010 - 2016.
Tác giả: Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên.
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị quốc tế  lần thứ 3 "Nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi - ECSS 2017".
Năm: 2017.
Download: đang cập nhật.
2016        

Nghiên cứu biến động tài nguyên rừng và khuynh hướng sử dụng đất của người đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Trung Trường Sơn dưới tác động của tuyến đường Hồ Chí Minh.
Tác giả: Hồ Đắc Thái Hoàng, Trần Khương Duy, Nguyễn Thị Phương Thảo.
Tạp chí khoa học Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường.
Tập: 120; Số: 6; Trang: 111 - 126; Năm: 2016
ISSN: 1859 - 1388
Download 
  cover issue 2258 vi vn


Nghiên cứu mô hình kinh doanh gỗ lớn tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế.
Tác giả: Hồ Đắc Thái Hoàng, Trần Khương Duy.
Tạp chí khoa học Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường.
Tập: 120; Số: 6; Trang: 127 - 138; Năm: 2016
ISSN: 1859 - 1388
Download

         
cover issue 2258 vi vn Áp dụng chỉ số tổn thương sinh kế trong đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu ở vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Lê Quang Cảnh, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Trần Hiếu Quang.
Tạp chí khoa học Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường.
Tập: 120; Số: 6; Trang: 41 - 51; Năm: 2016
ISSN: 1859 - 1388
Download
  cover issue 2258 vi vn Đặc điểm hóa lý của than sinh học
điều chế từ vỏ trấu.
Tác giả: Trần Thị Tú.
Tạp chí khoa học Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường.
Tập: 120; Số: 6; Trang: 233 - 247; Năm: 2016
ISSN: 1859 - 1388
Download (đang cập nhât)
         
cover issue 2258 vi vn Khảo sát, đánh giá và lựa chọn một số
thiết bị sản xuất than sinh học (biochar)
cho vùng nông thôn Việt Nam.
Tác giả: Trần Thị Tú, Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc.
Tạp chí khoa học Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường.
Tập: 120; Số: 6; Trang: 215 - 232; Năm: 2016
ISSN: 1859 - 1388
Download (Đang cập nhật)
  cover issue 2258 vi vn Liên kết giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tác giả: Đặng Văn Bào, Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy.
Tạp chí khoa học Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường.
Tập: 120; Số: 6; Trang: 25 - 39; Năm: 2016
ISSN: 1859 - 1388
Download (đang cập nhật)
         
2015        
Hiện trạng và biến động rừng ngập mặn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1990 - 2010.
Tác giả: Phạm Tài Minh, Hồ Đắc Thái Hoàng, Lê Văn Hoàng, Đoạn Chí Cương, Võ Thị Hồng Linh.
Tạp chí Khoa học và sáng tạo - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam.
Tập số: 147; Số: 6; Trang: 11 - 16; Năm: 2015
ISSN: 1859 - 0322
Download
  cover issue 2258 vi vn Định giá giá trị kinh tế môi trường của rừng ngập mặn Rú Chá, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tác  giả: Trần Thị TúTrần Hiếu Quang.
Tạp chí khoa học Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường.
Tập: 111; Số: 12; Trang: 191 - 202; Năm: 2015
ISSN: 1859 - 1388
Download
2014        
0001 1 Nghiên cứu cấu trúc rừng ngập mặn tại hạ lưu sông Long Đại, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Hồ Đắc Thái Hoàng.
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tập: N/A; Số: 4; Năm 2014.
ISSN: 1859 - 4581
Download
  Một số giải pháp phát triển bền vững rừng ngập mặn tại vùng hạ lưu sông Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh.
 Tác giá: Nguyễn Thu Hiền, Hồ Đắc Thái Hoàng.
Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công Nghệ - Hà Tĩnh.
Tập: N/A; Số 4; Năm 2014.
ISSN: N/A.
Download
         
2013        
Phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn và biến động rừng tại lưu vực hồ Truồi, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1989 - 2010.
Tác giả: Hồ Đắc Thái Hoàng, Đinh Tiến Tài
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chuyên san Khoa học công nghệ
Kỳ: 1; Số: Tháng 11; Năm: 2013.
ISSN: 1859 - 4581
Download 
     
         
2012        
0001 1 Nghiên cứu biến động diện tích rừng dừa nước giai đoạn 1989 - 2010 và hiện trạng rừng dừa nước xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Tác giả: Từ Đức Thọ, Hồ Đắc Thái Hoàng.
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tập: N/A; Số: tháng 10; Năm 2012.
ISSN: 1859 - 4581
Download
     
         
2011        
Tài nguyên nước mặt vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Tác giả: Lê Văn Hoàng, Lê Văn Thăng, Hồ Đắc Thái Hoàng
Tạp chí Kinh tế sinh thái
Tập: 16; Số: 40; Năm 2011
ISSN: 1859-2317
Download 
 
Application of PGIS and Zonation for conserving Sao La species (Pseudoryx nghetinhensis) in Thua Thien Hue province, Vietnam.
Tác giả: Lương Văn Đức, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nicholas Michael Wilkinson, Ông Đình Bảo Trí.
Tạp chí Khoa học - Đại học Huế (En)
Tập: 67; Số: 4A; Năm 2011.
ISSN: 1859 - 1388
Download
         
2010        
Một số kết quả nghiên cứu đánh giá khu hệ thực vật ở huyện đảo Cồn Cỏ.
Tác giả: Đỗ Xuân Cẩm, Hồ Đắc Thái Hoàng
Tạp chí Khoa học công nghệ và Kinh tế - Quảng Trị
Số: 03; Trang: 31 - 33; Năm: 2010
Download
  ktst Hiện trạng và các yếu tố sinh thái tác động đến hệ sinh thái rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh, tỉnh Quảng Binh.
Tác giả: Trần Trung Thành, Hồ Đắc Thái Hoàng, Phạm Hồng Thái.
Tạp chí Kinh tế sinh thái.
Tập 15; Số: 36; Năm: 2010
ISSN: 1859-2317
Download
         
2009        
ktst Nghiên cứu sự thay đổi lớp phủ thực vật tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Đặng Ngọc Quốc Hưng, Hồ Đắc Thái Hoàng.
Tạp chí Kinh tế sinh thái
Tập: 14; Số: 32; Năm: 2009
ISSN: 1859-2317
Download
  ktst
Một số đặc tính sinh thái học và vùng phân bố của loài Bách xanh đá (Calocedrus rupestris Aver) tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.
Tác giả: Trương Thanh Khai, Hồ Đắc Thái Hoàng, Lưu Minh Thành.
Tạp chí Kinh tế sinh thái
Tập: 14; Số: 32; Năm: 2009
ISSN: 1859-2317
Download
         

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây