Đề tài cấp Bộ (2011 - 2012): Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung. Mã số B2011-DHH-01.

1. Thông tin chung:
     - Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung.
     - Mã số: B2011-DHH-01
     - Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Văn Thăng
     - Cơ quan chủ trì: Đại học Huế
     - Cơ quan thực hiện: Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế
     - Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 06 năm 2011 đến tháng 06 năm 2013).
2. Mục tiêu:
     - Mục tiêu tổng quát:
     Đề xuất được giải pháp tổng hợp, đồng bộ (khoa học công nghệ và kinh tế, kỹ thuật) nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của đô thị hoá và biến đổi khí hậu đến số lượng và chất lượng đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung.
     - Mục tiêu cụ thể:
    + Đánh giá được hiện trạng và dự báo diễn biến về diện tích và chất lượng đất trồng lúa trên địa bàn nghiên cứu dưới ảnh hưởng của BĐKH và đô thị hóa.
    + Đề xuất được các giải pháp sử dụng đất trồng lúa phù hợp với tiến trình đô thị hóa và thích ứng với BĐKH.
3. Tính mới và sáng tạo:
     Lần đầu tiên sự ảnh hưởng của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa được tiến hành nghiên cứu ở một số tỉnh miền Trung (Nghệ An, Quảng Nam và Phú Yên). Qua đó, đề tài đã hệ thống hóa, tổng kết, phân tích và đánh giá về quá trình đô thị hóa, tình hình biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó đến đất trồng lúa ở địa bàn nghiên cứ. Đồng thời, kết quả dự báo biến động đất trồng lúa ở 3 tỉnh Nghệ An, Quảng Nam và Phú Yên do tác động của đô thị hóa, biến đổi khí hậu là vấn đề rất mới và mang tính thời sự đối với các tỉnh miền Trung nói riêng và của cả Việt Nam nói chung. Trên cơ sở đó, các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa được đề xuất cho mỗi địa phương là kết quả quan trọng, thể hiện sự sáng tạo trong quá trình nghiên cứu của đề tài.
     Với những kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài, đó là cơ sở khoa học quan trọng để các địa phương tham khảo nhằm phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thuộc địa bàn nghiên cứu. 
4. Kết quả nghiên cứu:

     - Đánh giá được hiện trạng đất trồng lúa ở địa bàn nghiên cứu dưới sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hoá.
     - Đã xác định rõ những ảnh hưởng của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến diện tích và chất lượng đất trồng lúa của 3 tỉnh Nghệ An, Quảng Nam và Phú Yên.
     - Có được kết quả dự báo biến động đất trồng lúa ở địa bàn nghiên cứu dưới sự tác động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu.
     - Xây dựng được bản đồ hiện trạng và kế hoạch sử dụng đất trồng lúa thích ứng với đô thị hoá và biến đổi khí hậu cho 3 tỉnh Nghệ An, Quảng Nam và Phú Yên.
    - Đã đề xuất các giải pháp tổng hợp, đồng bộ phục vụ cho việc sử dụng đất lúa phù hợp với tiến trình đô thị hoá và kịch bản biến đổi khí hậu.
5. Sản phẩm:
     - Báo cáo chuyên đề về hiện trạng chất lượng và số lượng đất trồng lúa ở vùng nghiên cứu dưới dự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hoá;
     - Các kịch bản dự báo biến động đất trồng lúa dưới sự tác động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu ở địa bàn nghiên cứu;
     -  Bản đồ hiện trạng và kế hoạch sử dụng đất trồng lúa thích ứng với đô thị hoá và biến đổi khí hậu cho 3 tỉnh: Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên tỷ lệ 1:50.000;
     - Các giải pháp tổng hợp, đồng bộ (khoa học công nghệ và kinh tế, kỹ thuật) sử dụng đất lúa phù hợp với tiến trình đô thị hoá và kịch bản biến đổi khí hậu ở địa bàn nghiên cứu.
     - 05 bài báo khoa học đăng ở các Tạp chí chuyên ngành và Kỷ yếu Hội thảo khoa học.
     - Đào tạo 02 Thạc sỹ đã bảo vệ thành công luận văn;
     - Đào tạo 01 NCS (đang chuẩn bị bảo vệ luận án).
6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:
     Trong quá trình thực hiện, các kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao cho chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan, người dân và các độc giả có quan tâm đến vấn đề nghiên cứu thông qua các hình thức như làm việc, trao đổi trực tiếp, tham vấn cộng đồng, đăng tải trên tạp chí khoa học, báo cáo tham luận, góp ý chuyên gia…
     Về giáo dục và đào tạo, đề tài góp phần đào tạo 02 Thạc sỹ khoa học đã bảo vệ thành công Luận văn và 01 Nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ Luận. Đồng thời các cán bộ tham gia thực hiện đề tài thông qua các nội dung nghiên cứu đã tự nâng cao trình độ chuyên môn của mình.
     Kết quả và sản phẩm của đề tài sau khi được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ thông qua, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn rất lớn đối với các địa phương trên địa bàn nghiên cứu. Đồng thời, đây cũng là tư liệu phục vụ cho các cơ quan, ban ngành và các nhà khoa học trên cả nước tham khảo.

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Hôm nay314
Tháng hiện tại16,848
Tổng lượt truy cập3,456,875

Giới thiệu

     Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Đại học Huế, được đổi tên từ Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, tiền thân là Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây