Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế

https://iren.hueuni.edu.vn


Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013

 
ĐẠI HỌC HUẾ
VIỆN TNMT&CNSH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:  09   /TB-TNMT
Huế, ngày   30  tháng  01  năm 2013
           

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013
Kính gởi:     Các đơn vị  Phòng, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Viện
 
   Căn cứ thông báo của Bộ LĐ-TB và XH về việc thực hiện lịch hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp Tết Quý Tỵ như sau:
   Nghỉ ngày Thứ Sáu, 15/02/2013 (tức ngày mùng 6 tháng giêng năm Quý Tỵ) và đi làm bù vào ngày Thứ Bảy, 23/02/2013 (tức ngày 13 tháng giêng năm Quý Tỵ). Như vậy, dịp Tết Âm lịch năm 2013, cán bộ, viên chức sẽ nghỉ 9 ngày liên tục từ 9/02/2013 đến 17/02/2013 (tức từ ngày 29 tháng chạp Nhâm Thìn đến hết ngày mồng 8 tháng giêng Quý Tỵ)
    Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ… trong dịp nghỉ tết, Viện yêu cầu:
   1. Các đơn vị Phòng, Bộ môn, Trung tâm, ... trước khi nghỉ lễ phải kiểm tra an toàn, niêm phong các phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng chứa vật tư - hoá chất, trại, hệ thống điện, nước, các chất dễ cháy nổ, ...
   2. Tại các cơ sở của Viện, tiến hành phân công trực lãnh đạo, trực tự vệ, bảo vệ trong các ngày nghỉ. Tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị để bố trí lịch trực cụ thể đảm bảo luôn có người ứng trực bảo vệ 24/24 tại các đơn vị trong thời gian nghỉ tết .
   Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện thông báo và phổ biến đến toàn thể CBVC-LĐ biết, để thực hiện.
 
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Ban LĐ Viện (để báo cáo)
- Lưu VT
TL. VIỆN TRƯỞNG
 Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
(Đã ký)
 
Dương Văn Khoa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây