Văn bản theo cơ quan ban hành: Đại học Huế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Ngày VB đến Về việc/Trích yếu File đính kèm
201 378/QĐ-ĐHH 25/04/2017 26/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đại học Huế (PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh).
202 482/ĐHH-KHTC 25/04/2017 25/04/2017 V/v mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.
203 481/ĐHH-TCCB 25/04/2017 25/04/2017 (hỏa tốc) V/v cử cán bộ dự tuyển lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017 - 2018.
204 1623/BGDĐT-GDQP 20/04/2017 23/04/2017 V/v Hướng dẫn lực lượng tự vệ phối hợp với các lực lượng ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố cháy, nổ trong cơ quan , đơn vị, nhà trường.
205 474/ĐHH-HTQT 23/04/2017 23/04/2017 V/v giới thiệu thông tin Chương trình học bổng DAAD
206 473/ĐHH-CTHSSV 23/04/2017 23/04/2017 V/v báo cáo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017.
207 472/ĐHH-TCCB 23/04/2017 23/04/2017 V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017.
208 465/KH-ĐHH 20/04/2017 20/04/2017 Kế hoạch công tác quý II năm 2017.
209 456/ĐHH-HTQT 19/04/2017 19/04/2017 Về buổi giới thiệu thông tin Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2018
210 457/ĐHH-HTQT 19/04/2017 19/04/2017 V/v chương trình Kumamoto University 2017 Summer Program in English.
211 455/ĐHH-VP 19/04/2017 19/04/2017 V/v trực lãnh đạo Đại học Huế dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017.
212 436/ĐHH-KHCNMT 16/04/2017 16/04/2017 (hỏa tốc): V/v thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ năm 2018.
213 310/QĐ-ĐHH 11/04/2017 16/04/2017 V/v giao kinh phí chi hoạt động năm 2017
214 433/ĐHH-KHCNMT 13/04/2017 13/04/2017 V/v đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017.
215 404a/TB-ĐHH 10/04/2017 12/04/2017 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp về sử dụng phôi bằng thạc sĩ, tiến sĩ mới.
216 10/TB-HĐTSĐHCĐ 10/04/2017 12/04/2017 Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành cao đẳng của trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2007
217 405/ĐHH-KHTC 10/04/2017 12/04/2017 Rà soát, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2017-2020
218 313/QĐ-ĐHH 11/04/2017 12/04/2017 Bổ nhiệm phó trưởng Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Huế
Ông Nguyễn Văn Huy
219 309/QĐ-ĐHH 11/04/2017 12/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Huế (ông Ngô Văn Tuấn).
220 299/QĐ-ĐHH 10/04/2017 11/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hồ Đắc Thái Hoàng).
221 306/QĐ-ĐHH 11/04/2017 11/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đại học Huế (ông Bùi Văn Lợi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đại học Huế).
222 302/QĐ-ĐHH 11/04/2017 11/04/2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý (ông Trần Văn Thành thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đại học Huế).
223 1379/BGDĐT-GDQP 04/04/2017 10/04/2017 V/v hướng dẫn tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009
224 402/ĐHH-CSVC 10/04/2017 10/04/2017 V/v đề nghị rà soát, sắp xếp và mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Đại học Huế.
225 399/ĐHH-HTQT 09/04/2017 09/03/2017 V/v hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ học bổng SHARE (đợt 3).
226 291/QĐ-ĐHH 06/04/2017 09/04/2017 Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế đến hết năm 2018 cho các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
227 296/QĐ-ĐHH 09/04/2017 09/04/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đại học Huế (PGS.TS Pham Khắc Liệu).
228 383/ĐHH-KHTC 06/04/2017 09/04/2017 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2016.
229 374/ĐHH-TCCB 04/04/2017 04/04/2017 V/v góp xin ý dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
230 368/ĐHH-PCTĐ 02/04/2017 03/04/2017 V/v đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017.
231 361/ĐHH-VP 02/04/2017 02/04/2017 V/v nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày 30/4 và Ngày 01/5 năm 2017.
232 357/ĐHH-KHTC 30/03/2017 12/05/2021 Tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán tại các đơn vị
233 358/ĐHH-VP 29/03/2017 30/03/2017 V/v đề nghị báo cáo giao ban công tác quý II năm 2017.
234 272/QĐ-ĐHH 27/03/2017 30/03/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Đại học Huế.
235 197/QĐ-ĐHH 08/03/2017 28/03/2017 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho Viện Tài nguyên và Môi trường.
236 346/ĐHH-VP 08/03/2017 28/03/2017 V/v thống kê số lượng viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.
237 05/HĐTSSĐH 27/03/2017 28/03/2017 V/v cử viên chức làm nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017
238 339/ĐHH-HTQT 27/03/2017 28/03/2017 V/v Chương trình học bổng SHARE (đợt 3).
239 267/QĐ-ĐHH 27/03/2017 27/03/2017 Quyết định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
240 336/TB-ĐHH 26/03/2017 27/03/2017 Thông báo về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về giáo dục.
241 331/ĐHH-KHCNMT 26/03/2017 26/03/2017 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018.
242 328/ĐHH-TCCB 26/03/2017 26/03/2017 V/v thực hiện quy trình bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.
243 TB1 19/04/2017 23/03/2017 Thông báo lần 1. Diễn đàn Quốc tế lần thứ 7 về quản lý và Công nghệ xanh 2017
244 1104/BGDĐT-VP 20/03/2017 21/03/2017 V/v giới thiệu chữ ký của Chánh Văn phòng thuộc Văn phòng Chương trình Khoa học giáo dục (TS Khiếu Thị Nhàn).
245 305/ĐHH-PCTĐ 21/03/2017 21/03/2017 V/v giới thiệu tấm gương cán bộ, giáo viên tiêu biểu.
246 297/ĐHH-KT 20/03/2017 20/03/2017 Lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Đại học Huế.
247 167/TB-BGDĐT 12/03/2017 20/03/2017 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc về phát triển giáo dục và đào tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
248 02/TB-HĐTSĐHCĐ 20/03/2017 20/03/2017 Thông báo về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017.
249 296/ĐHH-TCCB 20/03/2017 20/03/2017 V/v góp ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
250 295/ĐHH-TCCB 20/03/2017 20/03/2017 V/v đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính và Chuyên viên năm 2017.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây