Dự án SODI-PhongChuong

Dự án“Thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo thu nhập bền vững dựa vào hệ sinh thái tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” (viết tắt: Dự án SODI – Phong Chương) do Tổ chức Đoàn kết Quốc tế (SODI – CHLB Đức) tài trợ. Dự án được thực hiện bởi Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (HueFO), UBND xã Phong Chương và Viện Tài nguyên và Môi trường từ năm 2022 đến 2025. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Phong Chương, huyện Phong Điền.

Lễ ra quân trồng rừng tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền,
tỉnh Thừa Thiên Huế